Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 4 juli 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande László Tőkés - A8-0177/2018
Morten Messerschmidt

Betänkande László Tőkés - A8-0179/2018
Morten Messerschmidt

Betänkande Charles Goerens - A8-0187/2018
Urszula Krupa, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria och Miapetra Kumpula-Natri

Betänkande Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Rosa D'Amato, Rory Palmer, Daniela Aiuto, Danuta Jazłowiecka, Csaba Sógor, Thomas Mann och Miapetra Kumpula-Natri

Betänkande Wim van de Camp - A8-0205/2018
Rory Palmer, Daniela Aiuto och Miapetra Kumpula-Natri

Betänkande Ismail Ertug - A8-0204/2018
Younous Omarjee och Daniela Aiuto.

Senaste uppdatering: 19 november 2018Rättsligt meddelande