Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 4 juli 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

14. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till anslagsöverföring DEC 12/2018 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0064/2018 - C8-0279/2018 - 2018/2126(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 13/2018 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0065/2018 - C8-0280/2018 - 2018/2127(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 14/2018 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0066/2018 - C8-0281/2018 - 2018/2128(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 15/2018 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0067/2018 - C8-0282/2018 - 2018/2129(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 16/2018 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0068/2018 - C8-0283/2018 - 2018/2130(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-03/C/18 – Revisionsrätten (N8-0071/2018 - C8-0286/2018 - 2018/2133(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-04/T/18 – Revisionsrätten (N8-0072/2018 - C8-0287/2018 - 2018/2134(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-05/C/18 – Revisionsrätten (N8-0073/2018 - C8-0288/2018 - 2018/2135(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-06/C/18 – Revisionsrätten (N8-0074/2018 - C8-0289/2018 - 2018/2136(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-07/A/18 – Revisionsrätten (N8-0075/2018 - C8-0290/2018 - 2018/2137(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-08/C/18 – Revisionsrätten (N8-0076/2018 - C8-0291/2018 - 2018/2138(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-09/C/18 – Revisionsrätten (N8-0077/2018 - C8-0292/2018 - 2018/2139(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring 2/2018 - Europeiska ombudsmannen (N8-0078/2018 - C8-0299/2018 - 2018/2140(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 17/2018- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0079/2018 - C8-0300/2018 - 2018/2141(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 18/2018 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0080/2018 - C8-0301/2018 - 2018/2142(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 1/2018 - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N8-0081/2018 - C8-0303/2018 - 2018/2143(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring nr 1-INF/2018 – avsnitt IV – domstolen (N8-0082/2018 - C8-0308/2018 - 2018/2163(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 2/2018 – avsnitt IV – domstolen (N8-0083/2018 - C8-0309/2018 - 2018/2164(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från parlamentets utskott

- Betänkande om mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2019 (2018/2024(BUD)) – BUDG-utskottet - Föredragande: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

Senaste uppdatering: 19 november 2018Rättsligt meddelande