Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 4 juli 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

15. Anslagsöverföringar och budgetbeslut

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen, beslutat att inte invända mot anslagsöverföring INF 1/2018 - Datatillsynsmannen.

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen, beslutat att inte invända mot anslagsöverföring INF 1/2018 - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen, beslutat att inte invända mot anslagsöverföring INF 1/2018 - Regionkommittén.

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen, beslutat att inte invända mot anslagsöverföring C 3/2018 - Europaparlamentet.

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen, beslutat att inte invända mot anslagsöverföring 2/2018 – Europeiska ombudsmannen.

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen, beslutat att godkänna anslagsöverföring V/AB-04/T/18 – Europeiska revisionsrätten.

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen, beslutat att invända mot anslagsöverföringar V/AB-05/A/18, V/AB-03/C/18, V/AB-06/C/18, V/AB-07/A/18, V/AB-08/C/18, V/AB-09/C/18 – Europeiska revisionsrätten.

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 27.1 i budgetförordningen, beslutat att godkänna Europeiska kommissionens anslagsöverföring DEC 11/2018 - Avsnitt III – Kommissionen.

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 27.1 i budgetförordningen, beslutat att godkänna Europeiska kommissionens anslagsöverföringar DEC 10/2018, DEC 12/2018, DEC 13/2018, DEC 14/2018, DEC 15/2018, DEC 16/2018 - Avsnitt III – Kommissionen.

Rådet har, i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen, informerat budgetmyndigheten om att man godkänt EU-domstolens anslagsöverföring DEC 10/2018 - Avsnitt III - Kommissionen.

Senaste uppdatering: 19 november 2018Rättsligt meddelande