Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 4. juuli 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne

16. Kreeka kolmanda majandusliku kohandamisprogrammi lõpuleviimine (arutelu)
CRE

Eurorühma esimehe avaldus: Kreeka kolmanda majandusliku kohandamisprogrammi lõpuleviimine (2018/2740(RSP))

Mário Centeno (eurorühma esimees) tegi avalduse.

Sõna võttis Pierre Moscovici (komisjoni liige).

Sõna võtsid Manolis Kefalogiannis fraktsiooni PPE nimel, Roberto Gualtieri fraktsiooni S&D nimel, Bernd Lucke fraktsiooni ECR nimel, Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Markus Ferber, Pervenche Berès, Notis Marias, Wolf Klinz, Kostas Chrysogonos, Patrick O'Flynn, Steeve Briois, Lampros Fountoulis, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Sander Loones, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Jörg Meuthen, Georgios Kyrtsos, Pedro Silva Pereira, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nikolaos Chountis ja Rosa D'Amato.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Sõna võtsid Othmar Karas, Paul Tang, Joachim Starbatty, Martin Schirdewan, David Coburn, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eleni Theocharous, Maria Spyraki, Miltiadis Kyrkos, Richard Sulík, Paulo Rangel, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Eva Kaili, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho, Tom Vandenkendelaere ja Siegfried Mureşan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Demetris Papadakis, João Ferreira, Kostadinka Kuneva ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Pierre Moscovici ja Mário Centeno.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 19. november 2018Õigusalane teave