Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. július 4., Szerda - StrasbourgVégleges kiadás

16. A harmadik görög gazdasági kiigazítási program lezárása (vita)
CRE

Az eurócsoport elnökének nyilatkozata: A harmadik görög gazdasági kiigazítási program lezárása (2018/2740(RSP))

Mário Centeno (az eurócsoport elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Pierre Moscovici (a Bizottság tagja).

Felszólal: Manolis Kefalogiannis, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Roberto Gualtieri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Lucke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ramon Tremosa i Balcells, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Markus Ferber, Pervenche Berès, Notis Marias, Wolf Klinz, Kostas Chrysogonos, Patrick O'Flynn, Steeve Briois, Lampros Fountoulis, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Sander Loones, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Jörg Meuthen, Georgios Kyrtsos, Pedro Silva Pereira, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nikolaos Chountis és Rosa D'Amato.

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

Felszólal: Othmar Karas, Paul Tang, Joachim Starbatty, Martin Schirdewan, David Coburn, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eleni Theocharous, Maria Spyraki, Miltiadis Kyrkos, Richard Sulík, Paulo Rangel, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Eva Kaili, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho, Tom Vandenkendelaere és Siegfried Mureşan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Demetris Papadakis, João Ferreira, Kostadinka Kuneva és Georgios Epitideios.

Felszólal: Pierre Moscovici és Mário Centeno.

A vitát berekesztik.

Utolsó frissítés: 2018. november 19.Jogi nyilatkozat