Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 4. jūlijs - StrasbūraGalīgā redakcija

16. Grieķijas trešās ekonomikas korekciju programmas noslēgšana (debates)
CRE

Eurogrupas priekšsēdētāja paziņojums: Grieķijas trešās ekonomikas korekciju programmas noslēgšana (2018/2740(RSP)).

Mário Centeno (Eurogrupas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Pierre Moscovici (Komisijas loceklis).

Uzstājās Manolis Kefalogiannis PPE grupas vārdā, Roberto Gualtieri S&D grupas vārdā, Bernd Lucke ECR grupas vārdā, Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Markus Ferber, Pervenche Berès, Notis Marias, Wolf Klinz, Kostas Chrysogonos, Patrick O'Flynn, Steeve Briois, Lampros Fountoulis, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Sander Loones, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Jörg Meuthen, Georgios Kyrtsos, Pedro Silva Pereira, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nikolaos Chountis un Rosa D'Amato.

SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Othmar Karas, Paul Tang, Joachim Starbatty, Martin Schirdewan, David Coburn, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eleni Theocharous, Maria Spyraki, Miltiadis Kyrkos, Richard Sulík, Paulo Rangel, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Eva Kaili, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho, Tom Vandenkendelaere un Siegfried Mureşan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Demetris Papadakis, João Ferreira, Kostadinka Kuneva un Georgios Epitideios.

Uzstājās Pierre Moscovici un Mário Centeno.

Debates tika slēgtas.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 19. novembrisJuridisks paziņojums