Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 4 juli 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

16. Einde van het derde economische aanpassingsprogramma voor Griekenland (debat)
CRE

Verklaring van de voorzitter van de Eurogroep: Einde van het derde economische aanpassingsprogramma voor Griekenland (2018/2740(RSP))

Mário Centeno (voorzitter van de Eurogroep) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Manolis Kefalogiannis, namens de PPE-Fractie, Roberto Gualtieri, namens de S&D-Fractie, Bernd Lucke, namens de ECR-Fractie, Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Markus Ferber, Pervenche Berès, Notis Marias, Wolf Klinz, Kostas Chrysogonos, Patrick O'Flynn, Steeve Briois, Lampros Fountoulis, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Sander Loones, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Jörg Meuthen, Georgios Kyrtsos, Pedro Silva Pereira, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nikolaos Chountis en Rosa D'Amato.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Othmar Karas, Paul Tang, Joachim Starbatty, Martin Schirdewan, David Coburn, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eleni Theocharous, Maria Spyraki, Miltiadis Kyrkos, Richard Sulík, Paulo Rangel, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Eva Kaili, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho, Tom Vandenkendelaere en Siegfried Mureşan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Demetris Papadakis, João Ferreira, Kostadinka Kuneva en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici en Mário Centeno.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 19 november 2018Juridische mededeling