Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 4 lipca 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

16. Zakończenie 3. programu dostosowań gospodarczych dla Grecji (debata)
CRE

Oświadczenie przewodniczącego Eurogrupy: Zakończenie 3. programu dostosowań gospodarczych dla Grecji (2018/2740(RSP))

Mário Centeno (przewodniczący Eurogrupy) przedstawił oświadczenie.

Głos zabrał Pierre Moscovici (członek Komisji).

Głos zabrali: Manolis Kefalogiannis w imieniu grupy PPE, Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D, Bernd Lucke w imieniu grupy ECR, Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos, niezrzeszony, Markus Ferber, Pervenche Berès, Notis Marias, Wolf Klinz, Kostas Chrysogonos, Patrick O'Flynn, Steeve Briois, Lampros Fountoulis, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Sander Loones, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Jörg Meuthen, Georgios Kyrtsos, Pedro Silva Pereira, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nikolaos Chountis i Rosa D'Amato.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Othmar Karas, Paul Tang, Joachim Starbatty, Martin Schirdewan, David Coburn, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eleni Theocharous, Maria Spyraki, Miltiadis Kyrkos, Richard Sulík, Paulo Rangel, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Eva Kaili, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho, Tom Vandenkendelaere i Siegfried Mureşan.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Demetris Papadakis, João Ferreira, Kostadinka Kuneva i Georgios Epitideios.

Głos zabrali: Pierre Moscovici i Mário Centeno.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2018Informacja prawna