Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 4 iulie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă

16. Concluzia celui de al treilea program economic de ajustare pentru Grecia (dezbatere)
CRE

Declarația președintelui Eurogrupului: Concluzia celui de al treilea program economic de ajustare pentru Grecia (2018/2740(RSP))

Mário Centeno (președintele Eurogrupului) a făcut declarația.

A intervenit Pierre Moscovici (membru al Comisiei).

Au intervenit: Manolis Kefalogiannis, în numele Grupului PPE, Roberto Gualtieri, în numele Grupului S&D, Bernd Lucke, în numele Grupului ECR, Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Markus Ferber, Pervenche Berès, Notis Marias, Wolf Klinz, Kostas Chrysogonos, Patrick O'Flynn, Steeve Briois, Lampros Fountoulis, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Sander Loones, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Jörg Meuthen, Georgios Kyrtsos, Pedro Silva Pereira, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nikolaos Chountis și Rosa D'Amato.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Au intervenit: Othmar Karas, Paul Tang, Joachim Starbatty, Martin Schirdewan, David Coburn, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eleni Theocharous, Maria Spyraki, Miltiadis Kyrkos, Richard Sulík, Paulo Rangel, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Eva Kaili, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho, Tom Vandenkendelaere și Siegfried Mureşan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Demetris Papadakis, João Ferreira, Kostadinka Kuneva și Georgios Epitideios.

Au intervenit: Pierre Moscovici și Mário Centeno.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 10 mai 2019Notă juridică