Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 4. júla 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

16. Dokončenie tretieho programu makroekonomických úprav pre Grécko (rozprava)
CRE

Vyhlásenie predsedu Europskupiny: Dokončenie tretieho programu makroekonomických úprav pre Grécko (2018/2740(RSP))

Mário Centeno (predseda Euroskupiny) urobil vyhlásenie.

V rozprave vystúpil Pierre Moscovici (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Manolis Kefalogiannis v mene skupiny PPE, Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D, Bernd Lucke v mene skupiny ECR, Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Markus Ferber, Pervenche Berès, Notis Marias, Wolf Klinz, Kostas Chrysogonos, Patrick O'Flynn, Steeve Briois, Lampros Fountoulis, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Sander Loones, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Jörg Meuthen, Georgios Kyrtsos, Pedro Silva Pereira, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nikolaos Chountis a Rosa D'Amato.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Othmar Karas, Paul Tang, Joachim Starbatty, Martin Schirdewan, David Coburn, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eleni Theocharous, Maria Spyraki, Miltiadis Kyrkos, Richard Sulík, Paulo Rangel, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Eva Kaili, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho, Tom Vandenkendelaere a Siegfried Mureşan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Demetris Papadakis, João Ferreira, Kostadinka Kuneva a Georgios Epitideios.

Vystúpili: Pierre Moscovici a Mário Centeno.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 19. novembra 2018Právne oznámenie