Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 4 juli 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

16. Ingående av det tredje makroekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland (debatt)
CRE

Uttalande av Eurogruppens ordförande: Ingående av det tredje makroekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland (2018/2740(RSP))

Mário Centeno (Eurogruppens ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen).

Talare: Manolis Kefalogiannis för PPE-gruppen, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Bernd Lucke för ECR-gruppen, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Markus Ferber, Pervenche Berès, Notis Marias, Wolf Klinz, Kostas Chrysogonos, Patrick O'Flynn, Steeve Briois, Lampros Fountoulis, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Sander Loones, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Jörg Meuthen, Georgios Kyrtsos, Pedro Silva Pereira, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nikolaos Chountis och Rosa D'Amato.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Othmar Karas, Paul Tang, Joachim Starbatty, Martin Schirdewan, David Coburn, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eleni Theocharous, Maria Spyraki, Miltiadis Kyrkos, Richard Sulík, Paulo Rangel, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Eva Kaili, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho, Tom Vandenkendelaere och Siegfried Mureşan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Demetris Papadakis, João Ferreira, Kostadinka Kuneva och Georgios Epitideios.

Talare: Pierre Moscovici och Mário Centeno.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 19 november 2018Rättsligt meddelande