Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 4. července 2018 - ŠtrasburkKonečné znění

17. Nedávné prohlášení italského ministra vnitra o Sintech a Romech a práva menšin v EU (rozprava na aktuální téma)
CRE

Nedávné prohlášení italského ministra vnitra o Sintech a Romech a práva menšin v EU (2018/2777(RSP))

Vystoupil Marco Affronte, aby uvedl rozpravu, kterou navrhla skupina Verts/ALE.

Vystoupily: Karoline Edtstadler (úřadující předsedkyně Rady) a Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Lívia Járóka za skupinu PPE, Soraya Post za skupinu S&D, Anders Primdahl Vistisen za skupinu ECR, a Cecilia Wikström za skupinu ALDE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně

Vystoupili: Romeo Franz za skupinu Verts/ALE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Mara Bizzotto za skupinu ENF, Soraya Post, která se ohradila proti výrokům předchozí řečnice (předsedající uvedla, že je postoupí předsedovi Parlamentu), Carlos Coelho, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miroslavs Mitrofanovs, Barbara Spinelli, Mario Borghezio, Stefano Maullu, Silvia Costa, Bodil Valero, Jacques Colombier, Elisabetta Gardini, Cécile Kashetu Kyenge v návaznosti na výroky, které pronesla předchozí řečnice (předsedající uvedla, že její požadavek postoupí), Elly Schlein, Christelle Lechevalier, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Ana Gomes a Pier Antonio Panzeri.

Vystoupily: Věra Jourová a Karoline Edtstadler.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 19. listopadu 2018Právní upozornění