Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 4. juli 2018 - StrasbourgEndelig udgave

17. Den nylige erklæring fra Italiens indenrigsminister om sintier og romaer og minoritetsrettigheder i EU (debat om et aktuelt spørgsmål)
CRE

Den nylige erklæring fra Italiens indenrigsminister om sintier og romaer og minoritetsrettigheder i EU (2018/2777(RSP))

Indlæg af Marco Affronte for at indlede debatten, som var foreslået af Verts/ALE-Gruppen.

Talere: Karoline Edtstadler (formand for Rådet) og Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Lívia Járóka for PPE-Gruppen, Soraya Post for S&D-Gruppen, Anders Primdahl Vistisen for ECR-Gruppen, og Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

Talere: Romeo Franz, for Verts/ALE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Mara Bizzotto for ENF-Gruppen, Soraya Post, der gjorde indsigelse mod udtalelserne fra den foregående taler (formanden svarede, at disse udtalelser ville blive viderebragt til Parlamentets formand), Carlos Coelho, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miroslavs Mitrofanovs, Barbara Spinelli, Mario Borghezio, Stefano Maullu, Silvia Costa, Bodil Valero, Jacques Colombier, Elisabetta Gardini, Cécile Kashetu Kyenge i forlængelse af udtalelserne fra den foregående taler (formanden svarede, at hendes begæring ville blive viderebragt), Elly Schlein, Christelle Lechevalier, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Ana Gomes og Pier Antonio Panzeri.

Talere: Věra Jourová og Karoline Edtstadler.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 19. november 2018Juridisk meddelelse