Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 4. juuli 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne

17. Itaalia siseministri hiljutine avaldus, mis puudutab sinte ja romasid, ning vähemuste õigused ELis (temaatiline arutelu)
CRE

Itaalia siseministri hiljutine avaldus, mis puudutab sinte ja romasid, ning vähemuste õigused ELis (2018/2777(RSP))

Sõna võttis Marco Affronte, et juhatada sisse fraktsiooni Verts/ALE pakutud arutelu.

Sõna võtsid Karoline Edtstadler (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Lívia Járóka fraktsiooni PPE nimel, Soraya Post fraktsiooni S&D nimel, Anders Primdahl Vistisen fraktsiooni ECR nimel, ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident

Sõna võtsid Romeo Franz, fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mara Bizzotto fraktsiooni ENF nimel, Soraya Post, kes vaidles eelmisele sõnavõtja seisukohtadele vastu (juhataja vastas, et küsimus edastatakse parlamendi presidendile), Carlos Coelho, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miroslavs Mitrofanovs, Barbara Spinelli, Mario Borghezio, Stefano Maullu, Silvia Costa, Bodil Valero, Jacques Colombier, Elisabetta Gardini, Cécile Kashetu Kyenge eelmise sõnavõtja ettepaneku kohta (juhataja vastas, et küsimus edastatakse), Elly Schlein, Christelle Lechevalier, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Ana Gomes ja Pier Antonio Panzeri.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Karoline Edtstadler.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 19. november 2018Õigusalane teave