Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 4. srpnja 2018. - StrasbourgZavršno izdanje

17. Nedavna izjava talijanskog ministra unutarnjih poslova o Sintima i Romima te pravima manjina u EU-u (tematska rasprava)
CRE

Nedavna izjava talijanskog ministra unutarnjih poslova o Sintima i Romima te pravima manjina u EU-u (2018/2777(RSP))

Govorio je Marco Affronte kako bi otvorio raspravu koju je predložio Klub zastupnika Verts/ALE-a.

Govorili su: Karoline Edtstadler (predsjedateljica Vijeća) i Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su: Lívia Járóka, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Soraya Post, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anders Primdahl Vistisen, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a.

PREDSJEDA: Evelyne GEBHARDT
potpredsjednica

Govorili su: Romeo Franz, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Cornelia Ernst, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Mara Bizzotto, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Soraya Post, koja je izrazila svoje protivljenje stajalištu prethodne govornice (predsjedavajuća je odgovorila da će pitanje biti proslijeđeno predsjedniku Parlamenta), Carlos Coelho, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miroslavs Mitrofanovs, Barbara Spinelli, Mario Borghezio, Stefano Maullu, Silvia Costa, Bodil Valero, Jacques Colombier, Elisabetta Gardini, Cécile Kashetu Kyenge, nakon obraćanja prethodne govornice (predsjedavajuća je odgovorila da će zahtjev biti proslijeđen dalje), Elly Schlein, Christelle Lechevalier, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Ana Gomes i Pier Antonio Panzeri.

Govorili su: Věra Jourová i Karoline Edtstadler.

Rasprava je zaključena.

Posljednje ažuriranje: 19. studenog 2018.Pravna napomena