Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 4 juli 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

17. De recente verklaring van de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken over Sinti en Roma en minderheidsrechten in de EU (actualiteitendebat)
CRE

De recente verklaring van de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken over Sinti en Roma en minderheidsrechten in de EU (2018/2777(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Marco Affronte om het door de Verts/ALE-Fractie voorgestelde debat te openen.

Het woord wordt gevoerd door Karoline Edtstadler (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Lívia Járóka, namens de PPE-Fractie, Soraya Post, namens de S&D-Fractie, Anders Primdahl Vistisen, namens de ECR-Fractie, en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Romeo Franz, namens de Verts/ALE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Mara Bizzotto, namens de ENF-Fractie, Soraya Post, die protest aantekent tegen de woorden van de vorige spreekster (de Voorzitter antwoordt dat deze aan de Voorzitter van het Parlement zullen worden toegezonden), Carlos Coelho, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miroslavs Mitrofanovs, Barbara Spinelli, Mario Borghezio, Stefano Maullu, Silvia Costa, Bodil Valero, Jacques Colombier, Elisabetta Gardini, Cécile Kashetu Kyenge, naar aanleiding van de woorden van de vorige spreekster (de Voorzitter antwoordt dat haar verzoek zal worden doorgezonden), Elly Schlein, Christelle Lechevalier, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Ana Gomes en Pier Antonio Panzeri.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Karoline Edtstadler.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 19 november 2018Juridische mededeling