Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 4 lipca 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

17. Niedawne oświadczenie włoskiego ministra spraw wewnętrznych w sprawie Sinti, Romów i praw mniejszości w UE (debata na aktualny temat)
CRE

Niedawne oświadczenie włoskiego ministra spraw wewnętrznych w sprawie Sinti, Romów i praw mniejszości w UE (2018/2777(RSP))

Głos zabrał Marco Affronte, aby rozpocząć debatę zaproponowaną przez grupę Verts/ALE.

Głos zabrały Karoline Edtstadler (urzędująca przewodnicząca Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Lívia Járóka w imieniu grupy PPE, Soraya Post w imieniu grupy S&D, Anders Primdahl Vistisen w imieniu grupy ECR i Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Romeo Franz w imieniu grupy Verts/ALE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Mara Bizzotto w imieniu grupy ENF, Soraya Post, która wyraziła sprzeciw wobec uwag przedmówczyni (Przewodnicząca oświadczyła, że zostaną one przekazane Przewodniczącemu Parlamentu), Carlos Coelho, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miroslavs Mitrofanovs, Barbara Spinelli, Mario Borghezio, Stefano Maullu, Silvia Costa, Bodil Valero, Jacques Colombier, Elisabetta Gardini, Cécile Kashetu Kyenge w następstwie uwag przedmówczyni (Przewodnicząca oświadczyła, że jej wniosek zostanie przekazany), Elly Schlein, Christelle Lechevalier, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Ana Gomes i Pier Antonio Panzeri.

Głos zabrały Věra Jourová i Karoline Edtstadler.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2018Informacja prawna