Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 4 iulie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă

17. Recenta declarație a ministrului de interne al Italiei privind populația sinti și romă și drepturile minorităților în UE (dezbatere pe o temă de actualitate)
CRE

Recenta declarație a ministrului de interne al Italiei privind populația sinti și romă și drepturile minorităților în UE (2018/2777(RSP))

A intervenit Marco Affronte pentru a lansa dezbaterea propusă de Grupul Verts/ALE.

Au intervenit: Karoline Edtstadler (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Lívia Járóka, în numele Grupului PPE, Soraya Post, în numele Grupului S&D, Anders Primdahl Vistisen, în numele Grupului ECR, și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE.

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

Au intervenit: Romeo Franz, în numele Grupului Verts/ALE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Mara Bizzotto, în numele Grupului ENF, Soraya Post, care s-a exprimat împotriva propunerilor vorbitoarei precedente (președinta a răspuns că acestea vor fi transmise Președintelui Parlamentului), Carlos Coelho, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miroslavs Mitrofanovs, Barbara Spinelli, Mario Borghezio, Stefano Maullu, Silvia Costa, Bodil Valero, Jacques Colombier, Elisabetta Gardini, Cécile Kashetu Kyenge, în urma propunerilor vorbitoarei precedente (președinta a răspuns că solicitarea sa va fi transmisă), Elly Schlein, Christelle Lechevalier, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Ana Gomes și Pier Antonio Panzeri.

Au intervenit: Věra Jourová și Karoline Edtstadler.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 10 mai 2019Notă juridică