Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 4. júla 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

17. Nedávne vyhlásenie talianskeho ministra vnútra o Sintoch a Rómoch a menšinových právach v EÚ (tematická rozprava)
CRE

Nedávne vyhlásenie talianskeho ministra vnútra o Sintoch a Rómoch a menšinových právach v EÚ (2018/2777(RSP))

V rozprave vystúpil Marco Affronte, aby začal rozpravu navrhovanú skupinou Verts/ALE.

Vystúpili: Karoline Edtstadler (úradujúca predsedníčka Rady) a Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Lívia Járóka v mene skupiny PPE, Soraya Post v mene skupiny S&D, Anders Primdahl Vistisen v mene skupiny ECR a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Romeo Franz, v mene skupiny Verts/ALE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Mara Bizzotto v mene skupiny ENF, Soraya Post, ktorá namietala proti výrokom predchádzajúcej rečníčky (predsedajúca uviedla, že ich postúpi predsedovi Parlamentu), Carlos Coelho, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miroslavs Mitrofanovs, Barbara Spinelli, Mario Borghezio, Stefano Maullu, Silvia Costa, Bodil Valero, Jacques Colombier, Elisabetta Gardini, Cécile Kashetu Kyenge, v nadväznosti na výroky, ktoré predniesla predchádzajúca rečníčka (predsedajúca uviedla, že jej požiadavku postúpi), Elly Schlein, Christelle Lechevalier, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Ana Gomes a Pier Antonio Panzeri.

Vystúpili: Věra Jourová a Karoline Edtstadler.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 19. novembra 2018Právne oznámenie