Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0357A(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0322/2017

Arutelud :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Hääletused :

PV 05/07/2018 - 6.7

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0307

Protokoll
Kolmapäev, 4. juuli 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne

18. ELi reisiinfo ja -lubade süsteem ***I - ELi reisiinfo ja -lubade süsteem: Europoli ülesanded ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning muudetakse määrusi (EL) nr 515/2014, (EL) 2016/399 ja (EL) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Kinga Gál (A8-0322/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 2016/794, et luua ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Kinga Gál (A8-0323/2017)

Kinga Gál tutvustas raporteid.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Gérard Deprez (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Sylvie Guillaume fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Romeo Franz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Sõna võtsid Tanja Fajon, Monica Macovei, Carlos Coelho, Brando Benifei, Ruža Tomašić ja Tomáš Zdechovský.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Doru-Claudian Frunzulică ja Notis Marias.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Kinga Gál.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.7.2018 protokollipunkt 6.7 ja 5.7.2018 protokollipunkt 6.8.

Viimane päevakajastamine: 19. november 2018Õigusalane teave