Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0357A(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0322/2017

Dezbateri :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Voturi :

PV 05/07/2018 - 6.7

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0307

Proces-verbal
Miercuri, 4 iulie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă

18. Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) ***I - Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS): sarcinile Europol ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 și (UE) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Kinga Gál (A8-0322/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 în scopul instituirii Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Kinga Gál (A8-0323/2017)

Kinga Gál a prezentat rapoartele.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit: Gérard Deprez (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Sylvie Guillaume, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Romeo Franz, în numele Grupului Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Konstantinos Papadakis, neafiliat, și Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

Au intervenit: Tanja Fajon, Monica Macovei, Carlos Coelho, Brando Benifei, Ruža Tomašić și Tomáš Zdechovský.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Doru-Claudian Frunzulică și Notis Marias.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Kinga Gál.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.7 al PV din 5.7.2018 și punctul 6.8 al PV din 5.7.2018.

Ultima actualizare: 10 mai 2019Notă juridică