Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2024(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0247/2018

Ingediende teksten :

A8-0247/2018

Debatten :

PV 04/07/2018 - 19
CRE 04/07/2018 - 19

Stemmingen :

PV 05/07/2018 - 6.11
CRE 05/07/2018 - 6.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0311

Notulen
Woensdag 4 juli 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

19. Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog (debat)
CRE

Verslag over het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2019 [2018/2024(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

Daniele Viotti leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Marita Ulvskog (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Morten Løkkegaard (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, Jens Geier, namens de S&D-Fractie, Bernd Kölmel, namens de ECR-Fractie, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie, Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, Mike Hookem, namens de EFDD-Fractie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Tomáš Zdechovský, André Elissen, namens de ENF-Fractie, Udo Voigt, niet-fractiegebonden lid, José Manuel Fernandes, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Jordi Solé, Xabier Benito Ziluaga, Stanisław Żółtek, Joachim Zeller, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Bronis Ropė, Miguel Viegas en Tomáš Zdechovský.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger en Daniele Viotti.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.11 van de notulen van 5.7.2018.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Laatst bijgewerkt op: 19 november 2018Juridische mededeling