Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. liepos 4 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 4.Diskusijos su Lenkijos ministru pirmininku Mateuszu Morawieckiu Europos ateities tema (diskusijos)
 5.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.Struktūrinių reformų rėmimo programa: finansinis paketas ir bendrasis tikslas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  6.2.Europos Sąjungos rinkimų teisės reforma *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  6.3.ES, EAEB ir Armėnijos partnerystės susitarimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  6.4.ES, EAEB ir Armėnijos partnerystės susitarimas (rezoliucija) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  6.5.ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  6.6.ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (rezoliucija) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  6.7.ES ir Naujosios Zelandijos susitarimas dėl nuolaidų dalinio keitimo (Kroatijos įstojimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  6.8.Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutas. Tarpuskaitos ir mokėjimo sistemos ***I (balsavimas)
  6.9.Transporto priemonių apmokestinimas: sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra * (balsavimas)
  6.10.Taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas: 2017 finansiniais metais susidariusio pertekliaus įrašymas (balsavimas)
  6.11.Taisomojo biudžeto Nr.3/2018 projektas: pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės taikymo pratęsimas (balsavimas)
  6.12.Prieštaravimas deleguotajam aktui: Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti, kiek tai susiję su Iranu
  6.13.ES kovos su ankstyva ir priverstine santuoka išorės strategijos kūrimas: tolesni veiksmai (balsavimas)
  6.14.MVĮ apibrėžtis (balsavimas)
  6.15.Derybos dėl ES ir Azerbaidžano visapusiško susitarimo (balsavimas)
 7.Iškilmingas posėdis – Angolos Respublika
 8.Posėdžio atnaujinimas
 9.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  9.1.Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ***I (balsavimas)
  9.2.Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais ***I (balsavimas)
  9.3.Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių ***I (balsavimas)
  9.4.Derybų dėl ES ir Jordanijos susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia (balsavimas)
  9.5.Derybų dėl ES ir Turkijos susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia (balsavimas)
  9.6.Derybų dėl ES ir Izraelio susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia (balsavimas)
  9.7.Derybų dėl ES ir Tuniso susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia (balsavimas)
  9.8.Derybų dėl ES ir Maroko susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia (balsavimas)
  9.9.Derybų dėl ES ir Libano susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia (balsavimas)
  9.10.Derybų dėl ES ir Egipto susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia (balsavimas)
  9.11.Derybų dėl ES ir Alžyro susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Posėdžio atnaujinimas
 13.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 14.Gauti dokumentai
 15.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto
 16.Trečiosios Graikijos ekonominio koregavimo programos išvados (diskusijos)
 17.Naujausias Italijos vidaus reikalų ministro pareiškimas dėl sintų ir romų ir mažumų teisių ES (diskusija aktualia tema)
 18.Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ***I - Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS): Europolo užduotys ***I (diskusijos)
 19.2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai (diskusijos)
 20.Sąjungos bendrajam biudžetui taikomos finansinės taisyklės ***I (diskusijos)
 21.ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas (diskusijos)
 22.Neigiamas Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto poveikis ES piliečiams (diskusijos)
 23.Kito posėdžio darbotvarkė
 24.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas
Galutinė teksto versija (211 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (63 kb)
 
Protokolas
Galutinė teksto versija (85 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (11 kb)
  Balsavimo rezultatai
Galutinė teksto versija (51 kb)
  Vardinis balsavimas
Galutinė teksto versija (208 kb)
 
Protokolas
Galutinė teksto versija (306 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (70 kb)
  Balsavimo rezultatai
Galutinė teksto versija (891 kb)
  Vardinis balsavimas
Galutinė teksto versija (3182 kb)
Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 19 d.Teisinis pranešimas