Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 4. júla 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 4.Diskusia s poľským premiérom Mateuszom Morawieckým o budúcnosti Európy (rozprava)
 5.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 6.Hlasovanie
  6.1.Program na podporu štrukturálnych reforiem: finančné krytie a všeobecný cieľ ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.2.Reforma volebného zákona Európskej únie *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.3.Dohoda o partnerstve medzi EÚ a ESAE a Arménskom *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.4.Dohoda o partnerstve medzi EÚ a ESAE a Arménskom (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.5.Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.6.Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom (uznesenie) (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.7.Dohoda medzi EÚ a Novým Zélandom, ktorá sa týka zmeny koncesií (pristúpenie Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.8.Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky: zúčtovacie a platobné systémy ***I (hlasovanie)
  6.9.Zdaňovanie vozidiel: poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami * (hlasovanie)
  6.10.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2018: pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2017 (hlasovanie)
  6.11.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2018: rozšírenie nástroja pre utečencov v Turecku (hlasovanie)
  6.12.Delegované rozhodnutie Komisie, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ v súvislosti s investičnými projektmi mimo Únie, pokiaľ ide o Irán
  6.13.Smerom k vonkajšej stratégii EÚ zameranej proti manželstvám v útlom veku a núteným manželstvám (hlasovanie)
  6.14.Definícia MSP (hlasovanie)
  6.15.Rokovania o komplexnej dohode medzi EÚ a Azerbajdžanom (hlasovanie)
 7.Slávnostná schôdza - Angolská republika
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Hlasovanie (pokračovanie)
  9.1.Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy ***I (hlasovanie)
  9.2.Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov ***I (hlasovanie)
  9.3.Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy ***I (hlasovanie)
  9.4.Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Jordánskom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (hlasovanie)
  9.5.Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Tureckom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (hlasovanie)
  9.6.Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Izraelom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (hlasovanie)
  9.7.Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Tuniskom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (hlasovanie)
  9.8.Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Marokom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (hlasovanie)
  9.9.Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Libanonom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (hlasovanie)
  9.10.Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Egyptom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (hlasovanie)
  9.11.Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Alžírskom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Pokračovanie rokovania
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Predloženie dokumentov
 15.Presuny rozpočtových prostriedkov
 16.Dokončenie tretieho programu makroekonomických úprav pre Grécko (rozprava)
 17.Nedávne vyhlásenie talianskeho ministra vnútra o Sintoch a Rómoch a menšinových právach v EÚ (tematická rozprava)
 18.Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) ***I - Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS): úlohy Europolu ***I (rozprava)
 19.Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg (rozprava)
 20.Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie ***I (rozprava)
 21.Primeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (rozprava)
 22.Nepriaznivé účinky zákona o dodržiavaní daňových predpisov v prípade zahraničných účtov na občanov EÚ (rozprava)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica
Finálna verzia (213 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (63 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (85 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (11 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (52 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (203 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (309 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (71 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (895 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (3032 kb)
Posledná úprava: 19. novembra 2018Právne oznámenie