Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 4 juli 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 4.Diskussion med Polens premiärminister Mateusz Morawiecki om EU:s framtid (debatt)
 5.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 6.Omröstning
  6.1.Ökning av finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och anpassning av det allmänna målet ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.2.Reform av Europeiska unionens vallagstiftning *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.3.Partnerskapsavtal mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och Armenien *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.4.Partnerskapsavtal mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och Armenien (resolution) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.5.Avtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Irak *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.6.Avtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Irak (resolution) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.7.Avtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om ändring av medgivanden (Kroatiens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.8.Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken: clearingsystem och betalningssystem ***I (omröstning)
  6.9.Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer vad gäller vissa bestämmelser om fordonsbeskattning * (omröstning)
  6.10.Förslag till ändringsbudget nr 2 till 2018 om införande av överskottet från budgetåret 2017 (omröstning)
  6.11.Förslag till ändringsbudget nr 3 till 2018: Utvidgning av faciliteten för flyktingar i Turkiet (omröstning)
  6.12.Kommissionens delegerade beslut om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU, vad gäller Iran
  6.13.De nästa stegen mot en extern EU-strategi för bekämpning av tidiga äktenskap och tvångsäktenskap (omröstning)
  6.14.Definitionen av små och medelstora företag (omröstning)
  6.15.Förhandlingarna om ett övergripande avtal mellan EU och Azerbajdzjan (omröstning)
 7.Högtidligt möte - Republiken Angola
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Omröstning (fortsättning)
  9.1.Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i vägtransportsektorn ***I (omröstning)
  9.2.Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare ***I (omröstning)
  9.3.Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn ***I (omröstning)
  9.4.Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Jordanien om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism (omröstning)
  9.5.Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Turkiet om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism (omröstning)
  9.6.Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Israel om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism (omröstning)
  9.7.Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Tunisien om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism (omröstning)
  9.8.Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Marocko om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism (omröstning)
  9.9.Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Libanon om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism (omröstning)
  9.10.Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Egypten om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism (omröstning)
  9.11.Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Algeriet om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Inkomna dokument
 15.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 16.Ingående av det tredje makroekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland (debatt)
 17.Uttalandet nyligen av Italiens inrikesminister on sinti och romer och minoriteters rättigheter i EU (debatt om en aktuell fråga)
 18.EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) ***I - EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias): Europols uppgifter ***I (debatt)
 19.Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet (debatt)
 20.Finansiella regler för unionens allmänna budget ***I (debatt)
 21.Tillräckligheten avseende det skydd som säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (debatt)
 22.De negativa effekterna av Förenta staternas Foreign Account Tax Compliance Act för EU-medborgare (debatt)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll
Slutlig utgåva (215 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (63 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (83 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (11 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (52 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (197 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (306 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (70 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (884 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (3030 kb)
Senaste uppdatering: 19 november 2018Rättsligt meddelande