Indeks 
Zapisnik
PDF 303kWORD 83k
Srijeda, 4. srpnja 2018. - StrasbourgZavršno izdanje
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 3.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 4.Rasprava s poljskim premijerom Mateuszom Morawieckijem o budućnosti Europe (rasprava)
 5.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)
 6.Glasovanje
  6.1.Program potpore strukturnim reformama: financijska omotnica i opći cilj ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.2.Reforma izbornog zakona Europske unije *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.3.Sporazum o partnerstvu između EU-a i EZAE-a i Armenije *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.4.Sporazum o partnerstvu između EU-a i EZAE-a i Armenije (rezolucija) (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.5.Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Iraka *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.6.Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Iraka (rezolucija) (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.7.Sporazum između EU-a i Novog Zelanda u pogledu izmjene koncesija (pristupanje Hrvatske) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.8.Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke: klirinški i platni sustav ***I (glasovanje)
  6.9.Porezi na motorna vozila: naknade koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila * (glasovanje)
  6.10.Nacrt izmjene proračuna br. 2/2018.: unošenje viška iz financijske godine 2017. (glasovanje)
  6.11.Nacrt izmjene proračuna br. 3/2018.: proširenje Instrumenta za izbjeglice u Turskoj (glasovanje)
  6.12.Delegirana odluka Komisije kojom se dodjeljuje jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci za ulagačke projekte izvan Unije, u pogledu Irana
  6.13.Ususret vanjskoj strategiji EU-a protiv ranih i prisilnih brakova (glasovanje)
  6.14.Definicija MSP-ova (glasovanje)
  6.15.Pregovori oko sveobuhvatnoga sporazuma između EU-a i Azerbajdžana (glasovanje)
 7.Svečana dnevna sjednica - Republika Angola
 8.Nastavak dnevne sjednice
 9.Glasovanje (nastavak)
  9.1.Zahtjevi za provedbu i utvrđivanje posebnih pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa ***I (glasovanje)
  9.2.Dnevno i tjedno vrijeme vožnje, minimalne stanke i razdoblja odmora te pozicioniranje s pomoću tahografa ***I (glasovanje)
  9.3.Prilagodba kretanjima u sektoru cestovnog prometa ***I (glasovanje)
  9.4.Otvaranje pregovora o sporazumu između EU-a i Jordana o razmjeni osobnih podataka za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (glasovanje)
  9.5.Otvaranje pregovora o sporazumu između EU-a i Turske o razmjeni osobnih podataka za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (glasovanje)
  9.6.Otvaranje pregovora o sporazumu između EU-a i Izraela o razmjeni osobnih podataka za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (glasovanje)
  9.7.Otvaranje pregovora o sporazumu između EU-a i Tunisa o razmjeni osobnih podataka za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (glasovanje)
  9.8.Otvaranje pregovora o sporazumu između EU-a i Maroka o razmjeni osobnih podataka za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (glasovanje)
  9.9.Otvaranje pregovora o sporazumu između EU-a i Libanona o razmjeni osobnih podataka za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (glasovanje)
  9.10.Otvaranje pregovora o sporazumu između EU-a i Egipta o razmjeni osobnih podataka za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (glasovanje)
  9.11.Otvaranje pregovora o sporazumu između EU-a i Alžira o razmjeni osobnih podataka za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (glasovanje)
 10.Obrazloženja glasovanja
 11.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 12.Nastavak dnevne sjednice
 13.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 14.Podnošenje dokumenata
 15.Prijenos odobrenih sredstava i proračunske odluke
 16.Kraj trećeg programa gospodarske prilagodbe za Grčku (rasprava)
 17.Nedavna izjava talijanskog ministra unutarnjih poslova o Sintima i Romima te pravima manjina u EU-u (tematska rasprava)
 18.Europski sustav za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) ***I - Europski sustav za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS): zadaće Europola ***I (rasprava)
 19.Proračun za 2019. – Mandat za trijalog (rasprava)
 20.Financijska pravila koja se primjenjuju na opći proračun Unije ***I (rasprava)
 21.Primjerenost zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti (rasprava)
 22.Negativne posljedice američkog Zakona o izvršenju poreznih obveza s obzirom na račune u inozemnim financijskim institucijama za građane EU-a (rasprava)
 23.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 24.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:05.


2. Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)

Sljedeći zastupnici ili klubovi zastupnika podnijeli su zahtjeve za organizaciju takve rasprave, u skladu s člankom 135. Poslovnika, za sljedeće prijedloge rezolucija:

I.   Politička kriza u Moldovi nakon poništavanja izbora za gradonačelnika Kišinjeva (2018/2783(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein i Michał Boni u ime Kluba zastupnika PPE-a, o Političkoj krizi u Moldovi nakon poništavanja izbora za gradonačelnika Kišinjeva (B8-0322/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska i Monica Macovei, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o Političkoj krizi u Moldovi nakon poništavanja izbora za gradonačelnika Kišinjeva (B8-0326/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala i Barbara Lochbihler, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a,o Političkoj krizi u Moldovi nakon poništavanja izbora za gradonačelnika Kišinjeva (B8-0328/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer i Knut Fleckenstein, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o Političkoj krizi u Moldovi nakon poništavanja izbora za gradonačelnika Kišinjeva (B8-0329/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o Političkoj krizi u Moldovi nakon poništavanja izbora za gradonačelnika Kišinjeva (B8-0330/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa i Stelios Kouloglou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o Političkoj krizi u Moldovi nakon poništavanja izbora za gradonačelnika Kišinjeva (B8-0332/2018).

II.   Somalija (2018/2784(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto i Pirkko Ruohonen Lerner, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o Stanju u Somaliji (B8-0323/2018);

—   Klaus Buchner, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero i Jordi Solé, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao, o Somaliji (B8-0324/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer i Pier Antonio Panzeri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o Somaliji (B8-0325/2018);

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o Somaliji (B8-0327/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere i Francisco José Millán Mon, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o Somaliji (B8-0331/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Marie Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez i Sofia Sakorafa, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o Terorističkim napadima u Somaliji (B8-0334/2018).

III.   Burundi (2018/2785(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto i Pirkko Ruohonen Lerner, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o Stanju u Burundiju (B8-0333/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer i Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o Burundiju (B8-0335/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, i Bodil Valero, o Burundiju (B8-0336/2018);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o Burundiju (B8-0337/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere i Francisco José Millán Mon, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o Burundiju (B8-0338/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo i Sofia Sakorafa, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o Burundiju (B8-0339/2018).

Vrijeme za izlaganje raspodijelit će se u skladu s člankom 162. Poslovnika.


3. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu je dostavljen sljedeći nacrt delegiranog akta:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU)2016/2374 o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u jugozapadnim vodama (C(2018)03989 - 2018/2787(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 28. lipnja 2018.

Upućeno nadležnom odboru: PECH

Nacrt delegiranog akta za koji je na zahtjev nadležnog odbora rok promijenjen s 1 na 3 mjeseca:

- Delegirana uredba (EU) Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda o disciplini namire (C(2018)03097 – 2018/2725(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: na zahtjev nadležnog odbora 3 mjeseca od dana primitka 25. svibnja 2018.

Upućeno nadležnom odboru: ECON


4. Rasprava s poljskim premijerom Mateuszom Morawieckijem o budućnosti Europe (rasprava)

Rasprava s poljskim premijerom Mateuszom Morawieckijem o budućnosti Europe (2018/2729(RSP))

Predsjednik je najavio raspravu kratkom izjavom.

Govorili su: Mateusz Morawiecki (poljski premijer) i Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Udo Bullmann, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ryszard Antoni Legutko, u ime Kluba zastupnika ECR-a (predsjednik o govoru Ryszarda Antonija Legutka), Dobromir Sośnierz, o govoru predsjednika (predsjednik je dao pojašnjenja), Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Tania González Peñas, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a (predsjednik je dao pojašnjenja), Gerard Batten, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Stanisław Żółtek, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Dobromir Sośnierz, nezavisni zastupnik (predsjednik o govoru Dobromira Sośnierza).

Govorio je Mateusz Morawiecki.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Sophia in 't Veld, Judith Sargentini, Barbara Spinelli, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Viviane Reding, Elly Schlein, Karol Karski, Helmut Scholz, Jean-Luc Schaffhauser, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ramón Jáuregui Atondo, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Hans-Olaf Henkel, Frank Engel, Krystyna Łybacka, Michael Gahler i Janusz Zemke.

Govorio je Mateusz Morawiecki.

Rasprava je zaključena.


PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

5. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednica je priopćila da je zaprimila zajtjev za glasovanje od klubova Verts/ALE-a, GUE/NGL-a, EFDD-a i ENF-a te određenog broja zastupnika o odluci odbora AFCO o pokretanju međuinstitucijskih pregovora na temelju izvješća o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj građanskoj inicijativi (COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)) - Izvjestitelj: György Schöpflin (A8-0226/2018), koja je najavljena u zapisniku od ponedjeljka 2. srpnja 2018. (točka 9. zapisnika od 2.7.2018.).

Predsjednica je priopćila da je zaprimila zajtjev za glasovanje od klubova Verts/ALE-a, GUE/NGL-a i EFDD-a te određenog broja zastupnika o odluci odbora JURI o pokretanju međuinstitucijskih pregovora na temelju izvješća o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu (COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)) - Izvjestitelj: Axel Voss (A8-0245/2018), koja je najavljena u zapisniku od ponedjeljka 2. srpnja 2018. (točka 9. zapisnika od 2.7.2018.).

Glasovanja će se održati sljedeći dan u skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika

Predsjednica je priopćila da nije zaprimila zahtjev određenog broja zastupnika kao ni jednog ili više klubova zastupnika koji bi dosegao barem srednji prag u pogledu drugih odluka o pokretanju međuinstitucijskih pregovora najavljenih u zapisniku od 2. srpnja 2018. (točka 9. zapisnika od 2.7.2018.).

Odbor ECON je tako mogao započeti s pregovorima nakon isteka roka predviđenog člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika.


6. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


6.1. Program potpore strukturnim reformama: financijska omotnica i opći cilj ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/825 radi povećanja financijske omotnice Programa potpore strukturnim reformama i izmjene njegova općeg cilja Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0281)

Govorila je Ruža Tomašić, nakon glasovanja, te zatražila da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


6.2. Reforma izbornog zakona Europske unije *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o izmjeni Akta o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima, priloženog Odluci Vijeća 76/787/EZUČ, EEZ, Euratom od 20. rujna 1976. [09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelji: Jo Leinen i Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

(većina zastupnika u Parlamentu)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0282)

Parlament se suglasio s nacrtom odluke Vijeća.


6.3. Sporazum o partnerstvu između EU-a i EZAE-a i Armenije *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sveobuhvatnog i pojačanog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: László Tőkés (A8-0177/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0283)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


6.4. Sporazum o partnerstvu između EU-a i EZAE-a i Armenije (rezolucija) (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sveobuhvatnog i pojačanog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane [2017/2269(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: László Tőkés (A8-0179/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0284)


6.5. Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Iraka *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Iraka, s druge strane [10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0285)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


6.6. Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Iraka (rezolucija) (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Iraka, s druge strane [2010/0310M(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0286)


6.7. Sporazum između EU-a i Novog Zelanda u pogledu izmjene koncesija (pristupanje Hrvatske) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Novog Zelanda na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji [10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0287)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


6.8. Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke: klirinški i platni sustav ***I (glasovanje)

Izvješće o Nacrtu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni članka 22. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke [10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelji: Gabriel Mato i Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PREPORUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2018)0288)

Govorio je Gabriel Mato, nakon glasovanja, te zatražio da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


6.9. Porezi na motorna vozila: naknade koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila * (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 1999/62/EZ o naknadama koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila u pogledu određenih odredbi o porezima na motorna vozila [COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2018)0289)


6.10. Nacrt izmjene proračuna br. 2/2018.: unošenje viška iz financijske godine 2017. (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2018 Europske unije za financijsku godinu 2018.: unošenje viška iz financijske godine 2017. [09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0290)


6.11. Nacrt izmjene proračuna br. 3/2018.: proširenje Instrumenta za izbjeglice u Turskoj (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2018 Europske unije za financijsku godinu 2018., dio III. – Komisija: proširenje Instrumenta za izbjeglice u Turskoj [09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0291)


6.12. Delegirana odluka Komisije kojom se dodjeljuje jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci za ulagačke projekte izvan Unije, u pogledu Irana

Prijedlog rezolucije, koji je u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika podnio Jonathan Bullock, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o Delegiranoj uredbi Komisije (EU) .../... od 6. lipnja 2018. o izmjeni Priloga III. Odluci br. 466/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća kojom se dodjeljuje jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju ulagački projekti izvan Unije, u pogledu Irana (C(2018)03730 ; 2018/2758(DEA)) (B8-0313/2018)

(Potrebna kvalificirana većina za usvajanje prijedloga rezolucije)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Odbijeno


6.13. Ususret vanjskoj strategiji EU-a protiv ranih i prisilnih brakova (glasovanje)

Izvješće Ususret vanjskoj strategiji EU-a protiv ranih i prisilnih brakova – sljedeći koraci [2017/2275(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Charles Goerens (A8-0187/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0292)


6.14. Definicija MSP-ova (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0304/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0293)


6.15. Pregovori oko sveobuhvatnoga sporazuma između EU-a i Azerbajdžana (glasovanje)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o pregovorima o sveobuhvatnom sporazumu između EU-a i Azerbajdžana [2017/2056(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG PREPORUKE

Usvojen (P8_TA(2018)0294)

(Nastavak glasovanja: točka 9. zapisnika od 4.7.2018.)

(Dnevna sjednica prekinuta je u 12:01 radi održavanja svečane dnevne sjednice.)


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

7. Svečana dnevna sjednica - Republika Angola

Od 12:10 do 12:31 Europski parlament se sastao na svečanoj dnevnoj sjednici povodom govora Joãa Manuela Gonçalvesa Lourença predsjednika Republike Angole.


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

8. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:32.

Govorio je Philippe Lamberts.


9. Glasovanje (nastavak)

(Početak glasovanja: točka 6. zapisnika od 4.7.2018.)


9.1. Zahtjevi za provedbu i utvrđivanje posebnih pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odbijeno

Govorili su:

William (The Earl of) Dartmouth.

Merja Kyllönen, nakon glasovanja, zatražila je da se predmet uputi nadležnom odboru na ponovno razmatranje u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (371 za, 291 protiv, 10 suzdržanih) odobrio zahtjev.


9.2. Dnevno i tjedno vrijeme vožnje, minimalne stanke i razdoblja odmora te pozicioniranje s pomoću tahografa ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odbijeno

Govorio je Wim van de Camp, nakon glasovanja, te zatražio da se predmet uputi nadležnom odboru na ponovno razmatranje u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (436 za, 219 protiv, 12 suzdržanih) odobrio zahtjev.


9.3. Prilagodba kretanjima u sektoru cestovnog prometa ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1071/2009 i Uredbe (EZ) br. 1072/2009 radi njihova prilagođavanja kretanjima u sektoru [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odbijeno

Govorio je Ismail Ertug, nakon glasovanja, te zatražio da se predmet uputi nadležnom odboru na ponovno razmatranje u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (495 za, 162 protiv, 10 suzdržanih) odobrio zahtjev.


9.4. Otvaranje pregovora o sporazumu između EU-a i Jordana o razmjeni osobnih podataka za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (glasovanje)

Izvješće o Preporuci Komisije za Odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Hašemitske Kraljevine Jordana o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i jordanskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma [2018/2060(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0232/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0295)

Govorila je:

Julia Reda.


9.5. Otvaranje pregovora o sporazumu između EU-a i Turske o razmjeni osobnih podataka za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (glasovanje)

Izvješće o Preporuci Komisije za Odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Republike Turske o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i turskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma [2018/2061(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0233/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 20.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0296)


9.6. Otvaranje pregovora o sporazumu između EU-a i Izraela o razmjeni osobnih podataka za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (glasovanje)

Izvješće o Preporuci Komisije za Odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Države Izraela o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i izraelskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma [2018/2062(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0235/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 21.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0297)


9.7. Otvaranje pregovora o sporazumu između EU-a i Tunisa o razmjeni osobnih podataka za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (glasovanje)

Izvješće o Preporuci Komisije za Odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Tunisa o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i tuniskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma [2018/2063(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0237/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 22.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0298)


9.8. Otvaranje pregovora o sporazumu između EU-a i Maroka o razmjeni osobnih podataka za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu za pokretanje pregovora o Preporuci Komisije za Odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Kraljevine Maroka o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i marokanskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma [2018/2064(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0238/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 23.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0299)


9.9. Otvaranje pregovora o sporazumu između EU-a i Libanona o razmjeni osobnih podataka za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (glasovanje)

Izvješće o Preporuci Komisije za Odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Libanonske Republike o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i libanonskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma [2018/2065(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0234/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 24.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0300)


9.10. Otvaranje pregovora o sporazumu između EU-a i Egipta o razmjeni osobnih podataka za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (glasovanje)

Izvješće o Preporuci Komisije za Odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Arapske Republike Egipta o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i egipatskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma [2018/2066(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0236/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 25.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0301)


9.11. Otvaranje pregovora o sporazumu između EU-a i Alžira o razmjeni osobnih podataka za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (glasovanje)

Izvješće o Preporuci Komisije za Odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Alžirske Narodne Demokratske Republike o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i alžirskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma [2018/2067(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0239/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 26.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0302)


10. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: László Tőkés - A8-0177/2018
Morten Messerschmidt

Izvješće: László Tőkés - A8-0179/2018
Morten Messerschmidt

Izvješće: Charles Goerens - A8-0187/2018
Urszula Krupa, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria i Miapetra Kumpula-Natri

Izvješće: Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Rosa D'Amato, Rory Palmer, Daniela Aiuto, Danuta Jazłowiecka, Csaba Sógor, Thomas Mann i Miapetra Kumpula-Natri

Izvješće: Wim van de Camp - A8-0205/2018
Rory Palmer, Daniela Aiuto i Miapetra Kumpula-Natri

Izvješće: Ismail Ertug - A8-0204/2018
Younous Omarjee i Daniela Aiuto.


11. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 13:52.)


PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

12. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:15.


13. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


14. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 12/2018 - dio III. - Komisija (N8-0064/2018 - C8-0279/2018 - 2018/2126(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 13/2018 - dio III. - Komisija (N8-0065/2018 - C8-0280/2018 - 2018/2127(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 14/2018 - dio III. - Komisija (N8-0066/2018 - C8-0281/2018 - 2018/2128(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 15/2018 - dio III. - Komisija (N8-0067/2018 - C8-0282/2018 - 2018/2129(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 16/2018. - dio III. - Komisija (N8-0068/2018 - C8-0283/2018 - 2018/2130(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-03/C/18 - Europski revizorski sud (N8-0071/2018 - C8-0286/2018 - 2018/2133(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-04/T/18 - Europski revizorski sud (N8-0072/2018 - C8-0287/2018 - 2018/2134(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-05/C/18 - Europski revizorski sud (N8-0073/2018 - C8-0288/2018 - 2018/2135(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-06/C/18 - Europski revizorski sud (N8-0074/2018 - C8-0289/2018 - 2018/2136(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-07/A/18 - Europski revzorski sud (N8-0075/2018 - C8-0290/2018 - 2018/2137(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-08/C/18 - Europski revzorski sud (N8-0076/2018 - C8-0291/2018 - 2018/2138(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-09/C/18 - Europski revzorski sud (N8-0077/2018 - C8-0292/2018 - 2018/2139(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava 2/2018 – Europski ombudsman (N8-0078/2018 - C8-0299/2018 - 2018/2140(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 17/2018 - dio III. - Komisija (N8-0079/2018 - C8-0300/2018 - 2018/2141(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 18/2018 - dio III. - Komisija (N8-0080/2018 - C8-0301/2018 - 2018/2142(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava INF 1/2018 – Europski gospodarski i socijalni odbor (N8-0081/2018 - C8-0303/2018 - 2018/2143(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava INF 1/2018 - dio IV. - Sud Europske unije (N8-0082/2018 - C8-0308/2018 - 2018/2163(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava INF 2/2018 - dio IV. - Sud Europske unije (N8-0083/2018 - C8-0309/2018 - 2018/2164(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

2) odbora

- Izvješće o mandatu za trijalog o nacrtu proračuna za 2019. (2018/2024(BUD)) - BUDG - Izvjestitelj: Daniele Viotti (A8-0247/2018)


15. Prijenos odobrenih sredstava i proračunske odluke

U skladu s člankom 25. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je da neće uložiti prigovore na prijenos odobrenih sredstava INF 1/2018 – Europski nadzornik za zaštitu podataka.

U skladu s člankom 25. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je da neće uložiti prigovore na prijenos odobrenih sredstava INF 1/2018 – Europski gospodarski i socijalni odbor.

U skladu s člankom 25. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je da neće uložiti prigovore na prijenos odobrenih sredstava INF 1/2018 – Odbor regija.

U skladu s člankom 25. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je da neće uložiti prigovore na prijenos odobrenih sredstava C 3/2018 – Europski parlament.

U skladu s člankom 25. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je da neće uložiti prigovore na prijenos odobrenih sredstava br. 2/2018 – Europski ombudsman.

U skladu s člankom 25. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je odobriti prijenos odobrenih sredstava V/AB-04/T/18 – Europski revizorski sud.

U skladu s člankom 25. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je da neće uložiti prigovore na prijenos odobrenih sredstava V/AB-05/A/18, V/AB-03/C/18, V/AB-06/C/18, V/AB-07/A/18, V/AB-08/C/18, V/AB-09/C/18 – Europski revizorski sud.

U skladu s člankom 27. stavkom 1. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je odobriti prijenos odobrenih sredstava Europske komisije DEC 11/2018 – dio III. – Komisija.

U skladu s člankom 27. stavkom 3. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je odobriti prijenose odobrenih sredstava Europske komisije DEC 10/2018, DEC 12/2018, DEC 13/2018, DEC 14/2018, DEC 15/2018, DEC 16/2018 – dio III. – Komisija.

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobravanju prijenosa odobrenih sredstava DEC 10/2018 – dio III. – Komisija.


16. Kraj trećeg programa gospodarske prilagodbe za Grčku (rasprava)

Izvjava predsjednika Euroskupine: Kraj trećeg programa gospodarske prilagodbe za Grčku (2018/2740(RSP))

Mário Centeno (predsjednik Euroskupine) dao je izjavu.

Govorio je Pierre Moscovici (povjerenik Komisije).

Govorili su: Manolis Kefalogiannis, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Roberto Gualtieri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bernd Lucke, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ramon Tremosa i Balcells, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Marco Valli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Barbara Kappel, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, Markus Ferber, Pervenche Berès, Notis Marias, Wolf Klinz, Kostas Chrysogonos, Patrick O'Flynn, Steeve Briois, Lampros Fountoulis, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Sander Loones, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Jörg Meuthen, Georgios Kyrtsos, Pedro Silva Pereira, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nikolaos Chountis i Rosa D'Amato.

PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

Govorili su: Othmar Karas, Paul Tang, Joachim Starbatty, Martin Schirdewan, David Coburn, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eleni Theocharous, Maria Spyraki, Miltiadis Kyrkos, Richard Sulík, Paulo Rangel, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Eva Kaili, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho, Tom Vandenkendelaere i Siegfried Mureşan.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Demetris Papadakis, João Ferreira, Kostadinka Kuneva i Georgios Epitideios.

Govorili su: Pierre Moscovici i Mário Centeno.

Rasprava je zaključena.


17. Nedavna izjava talijanskog ministra unutarnjih poslova o Sintima i Romima te pravima manjina u EU-u (tematska rasprava)

Nedavna izjava talijanskog ministra unutarnjih poslova o Sintima i Romima te pravima manjina u EU-u (2018/2777(RSP))

Govorio je Marco Affronte kako bi otvorio raspravu koju je predložio Klub zastupnika Verts/ALE-a.

Govorili su: Karoline Edtstadler (predsjedateljica Vijeća) i Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su: Lívia Járóka, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Soraya Post, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anders Primdahl Vistisen, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a.

PREDSJEDA: Evelyne GEBHARDT
potpredsjednica

Govorili su: Romeo Franz, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Cornelia Ernst, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Mara Bizzotto, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Soraya Post, koja je izrazila svoje protivljenje stajalištu prethodne govornice (predsjedavajuća je odgovorila da će pitanje biti proslijeđeno predsjedniku Parlamenta), Carlos Coelho, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miroslavs Mitrofanovs, Barbara Spinelli, Mario Borghezio, Stefano Maullu, Silvia Costa, Bodil Valero, Jacques Colombier, Elisabetta Gardini, Cécile Kashetu Kyenge, nakon obraćanja prethodne govornice (predsjedavajuća je odgovorila da će zahtjev biti proslijeđen dalje), Elly Schlein, Christelle Lechevalier, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Ana Gomes i Pier Antonio Panzeri.

Govorili su: Věra Jourová i Karoline Edtstadler.

Rasprava je zaključena.


18. Europski sustav za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) ***I - Europski sustav za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS): zadaće Europola ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399 i (EU) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Kinga Gál (A8-0322/2017)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/794 u svrhu uspostave europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Kinga Gál (A8-0323/2017)

Kinga Gál predstavila je izvješća.

Govorio je Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije).

Govorili su: Gérard Deprez (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Roberta Metsola, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Sylvie Guillaume, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Romeo Franz, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Konstantinos Papadakis, nezavisni zastupnik, i Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

PREDSJEDA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
potpredsjednik

Govorili su: Tanja Fajon, Monica Macovei, Carlos Coelho, Brando Benifei, Ruža Tomašić i Tomáš Zdechovský.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Doru-Claudian Frunzulică i Notis Marias.

Govorili su: Dimitris Avramopoulos i Kinga Gál.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.7 zapisnika od 5.7.2018. i točka 6.8 zapisnika od 5.7.2018..


19. Proračun za 2019. – Mandat za trijalog (rasprava)

Proračun za 2019. – Mandat za trijalog [2018/2024(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

Daniele Viotti predstavio je izvješće.

Govorio je Günther Oettinger (povjerenik Komisije).

Govorili su: Marita Ulvskog (izvjestiteljica za mišljenje Odbora EMPL), Morten Løkkegaard (izvjestitelj za mišljenje Odbora CULT), Monika Hohlmeier, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jens Geier, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bernd Kölmel, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gérard Deprez, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Indrek Tarand, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Liadh Ní Riada, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Mike Hookem, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je odbio odgovoriti na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tomáš Zdechovský, André Elissen, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Udo Voigt, nezavisni zastupnik, José Manuel Fernandes, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Jordi Solé, Xabier Benito Ziluaga, Stanisław Żółtek, Joachim Zeller, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Bronis Ropė, Miguel Viegas i Tomáš Zdechovský.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly i Notis Marias.

Govorili su: Günther Oettinger i Daniele Viotti.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.11 zapisnika od 5.7.2018..

PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica


20. Financijska pravila koja se primjenjuju na opći proračun Unije ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2012/2002, uredbi (EU) br. 1296/2013, (EU) 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, EU br. 1304/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013, (EU) br. 1307/2013, (EU) br. 1308/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014, (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća i Odluke br. 541/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Odbor za proračune - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelji: Ingeborg Gräßle i Richard Ashworth (A8-0211/2017)

Ingeborg Gräßle i Richard Ashworth predstavili su izvješće.

Govorio je Peter Jahr (izvjestitelj za mišljenje Odbora AGRI).

Govorio je Günther Oettinger (povjerenik Komisije).

Govorili su: Lambert van Nistelrooij, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Nedzhmi Ali, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Bronis Ropė, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Luke Ming Flanagan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender i Vladimír Maňka.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly i Notis Marias.

Govorili su: Günther Oettinger, Ingeborg Gräßle i Richard Ashworth.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.9 zapisnika od 5.7.2018..


21. Primjerenost zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti (rasprava)

Izjava Komisije: Primjerenost zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti (2018/2645(RSP))

Věra Jourová (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: Axel Voss, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Birgit Sippel, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Daniel Dalton, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Romeo Franz, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Cornelia Ernst, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Seán Kelly, Josef Weidenholzer, Helga Stevens i Nadja Hirsch.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Notis Marias.

Govorila je Věra Jourová.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, o primjerenosti zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti (2018/2645(RSP)) (B8-0305/2018).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.15 zapisnika od 5.7.2018..


22. Negativne posljedice američkog Zakona o izvršenju poreznih obveza s obzirom na račune u inozemnim financijskim institucijama za građane EU-a (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000052/2018) koje je postavila Cecilia Wikström, u ime Odbora PETI, Vijeću : Negativne posljedice FATCA-e za građane EU-a, a posebice za "slučajne Amerikance" (B8-0033/2018)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000053/2018)koje je postavila Cecilia Wikström, u ime Odbora PETI, Komisiji: Negativne posljedice FATCA-e za građane EU-a, a posebice za "slučajne Amerikance" (B8-0032/2018)

Cecilia Wikström obrazložila je pitanja.

Karoline Edtstadler (predsjedateljica Vijeća) i Věra Jourová (povjerenica Komisije) odgovorile su na pitanja.

Govorili su: Peter Jahr, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Virginie Rozière, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Alex Mayer, Helga Stevens i Pervenche Berès.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Seán Kelly.

Govorile su: Věra Jourová i Karoline Edtstadler.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Cecilia Wikström, u ime Odbora PETI o negativnim učincima američkog Zakona o izvršenju poreznih obveza s obzirom na račune u inozemnim financijskim institucijama (FATCA) na građane EU-a, a naročito na takozvane „slučajne Amerikance” (2018/2646(RSP)) (B8-0306/2018).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.16 zapisnika od 5.7.2018..


23. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 624.394/OJJE).


24. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:52.

Klaus Welle

Rainer Wieland

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Albiol Guzmán, Atkinson, Castaldo, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Posljednje ažuriranje: 19. studenog 2018.Pravna napomena