Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 5. julij 2018 - StrasbourgKončna izdaja

2. Migracijska kriza in humanitarne razmere v Venezueli in na njenih mejah (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Migracijska kriza in humanitarne razmere v Venezueli in na njenih mejah (2018/2770(RSP))

Razprava je potekala v torek, 3. julija 2018 (točka 19 zapisnika z dne 3.7.2018)

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina in Esteban González Pons v imenu skupine PPE o migracijski krizi in humanitarnih razmerah v Venezueli in na njenih mejah (2018/2770(RSP)) (B8-0315/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo v imenu skupine S&D o migracijski krizi in humanitarnih razmerah v Venezueli in na njenih mejah (2018/2770(RSP)) (B8-0316/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Jan Zahradil in Raffaele Fitto v imenu skupine ECR o migracijski krizi in humanitarnih razmerah v Venezueli in na njenih mejah (2018/2770(RSP)) (B8-0317/2018);

—   Molly Scott Cato, Judith Sargentini in Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE o migracijski krizi in humanitarnih razmerah v Venezueli in na njenih mejah (2018/2770(RSP)) (B8-0318/2018);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE o migracijski krizi in humanitarnih razmerah v Venezueli in na njenih mejah (2018/2770(RSP)) (B8-0319/2018);

—   Ignazio Corrao in Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD o migracijski krizi in humanitarnih razmerah v Venezueli in na njenih mejah (2018/2770(RSP)) (B8-0320/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes in Miguel Viegas v imenu skupine GUE/NGL o migracijski krizi in humanitarnih razmerah v Venezueli in na njenih mejah (2018/2770(RSP)) (B8-0321/2018).

Glasovanje: točka 6.13 zapisnika z dne 5.7.2018.

Zadnja posodobitev: 21. november 2018Pravno obvestilo