Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2783(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0322/2018

Debatai :

PV 05/07/2018 - 4.1
CRE 05/07/2018 - 4.1

Balsavimas :

PV 05/07/2018 - 6.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0303

Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. liepos 5 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

6.1. Politinė krizė Moldovoje, kilusi paskelbus Kišiniovo mero rinkimus negaliojančiais (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 ir B8-0332/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0322/2018

(keičia B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0330/2018 ir B8-0332/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Michał Boni, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska ir Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ir Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu:

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé ir Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0303)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0329/2018 anuliuotas.)

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 21 d.Teisinis pranešimas