Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2783(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0322/2018

Debatter :

PV 05/07/2018 - 4.1
CRE 05/07/2018 - 4.1

Omröstningar :

PV 05/07/2018 - 6.1

Antagna texter :

P8_TA(2018)0303

Protokoll
Torsdagen den 5 juli 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

6.1. Den politiska krisen i Moldavien efter det annullerade borgmästarvalet i Chisinau (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 och B8-0332/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0322/2018

(ersätter B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0330/2018 och B8-0332/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Michał Boni, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés och Inese Vaidere, för PPE-gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska och Jana Žitňanská, för ECR-gruppen;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou och Kostadinka Kuneva, för GUE/NGL-gruppen:

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé och Margrete Auken, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0303)

(Resolutionsförslag B8-0329/2018 bortföll.)

Senaste uppdatering: 21 november 2018Rättsligt meddelande