Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2770(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0315/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/07/2018 - 6.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0313

Zápisnica
Štvrtok, 5. júla 2018 - Štrasburg

6.13. Migračná kríza a humanitárna situácia vo Venezuele a na jej hraniciach (hlasovanie)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Migračná kríza a humanitárna situácia vo Venezuele a na jej hraniciach (2018/2770(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 3. júla 2018 (bod 18 zápisnice zo dňa 3.7.2018).

Návrhy uznesení boli oznámené 5. júla 2018 (bod 2 zápisnice zo dňa 5.7.2018).

Návrhy uznesenia B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 a B8-0321/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0315/2018

(nahrádzajúci B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 a B8-0320/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec a Jaromír Štětina v mene skupiny PPE.

—   Elena Valenciano, Francisco Assis a Ramón Jáuregui Atondo, v mene skupiny S&D.

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska a Anna Elżbieta Fotyga, v mene skupiny ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara a Fabio Massimo Castaldo, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2018)0313)

(Návrhy uznesenia B8-0318/2018 a B8-0321/2018 sa stali bezpredmetnými.)

Posledná úprava: 21. novembra 2018Právne oznámenie