Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

7. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Ingeborg Gräßle και Richard Ashworth - A8-0211/2017
Jiří Pospíšil και Seán Kelly

Έκθεση Kinga Gál - A8-0323/2017
Monica Macovei

Έκθεση Daniele Viotti - A8-0247/2018
Monica Macovei, Momchil Nekov και Jasenko Selimovic

Έκθεση Eugen Freund - A8-0230/2018
Mirosław Piotrowski, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Momchil Nekov και Seán Kelly

Η μεταναστευτική κρίση και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της - RC-B8-0315/2018
Jiří Pospíšil και Mirosław Piotrowski

Κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας - B8-0314/2018
Andrejs Mamikins

Eπάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ – ΗΠΑ - B8-0305/2018
Andrejs Mamikins

Οι δυσμενείς επιπτώσεις του αμερικανικού νόμου περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA) για τους πολίτες της ΕΕ - B8-0306/2018
Andrejs Mamikins και Alex Mayer.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου