Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 5 juli 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

7. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Ingeborg Gräßle en Richard Ashworth - A8-0211/2017
Jiří Pospíšil en Seán Kelly

Verslag Kinga Gál - A8-0323/2017
Monica Macovei

Verslag Daniele Viotti - A8-0247/2018
Monica Macovei, Momchil Nekov en Jasenko Selimovic

Verslag Eugen Freund - A8-0230/2018
Mirosław Piotrowski, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Momchil Nekov en Seán Kelly

De migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan zijn grenzen - RC-B8-0315/2018
Jiří Pospíšil en Mirosław Piotrowski

Richtsnoeren voor lidstaten om te voorkomen dat humanitaire bijstand strafbaar wordt gesteld - B8-0314/2018
Andrejs Mamikins

Toereikendheid van de door het privacyschild van de EU en de VS geboden bescherming - B8-0305/2018
Andrejs Mamikins

De negatieve gevolgen van de Amerikaanse wet naleving belastingplicht buitenlandse rekeningen (FACTA) voor EU-burgers - B8-0306/2018
Andrejs Mamikins en Alex Mayer.

Laatst bijgewerkt op: 4 juni 2019Juridische mededeling