Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 5. júla 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

7. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Ingeborg Gräßle a Richard Ashworth - A8-0211/2017
Jiří Pospíšil a Seán Kelly

Správa: Kinga Gál - A8-0323/2017
Monica Macovei

Správa: Daniele Viotti - A8-0247/2018
Monica Macovei, Momchil Nekov a Jasenko Selimovic

Správa: Eugen Freund - A8-0230/2018
Mirosław Piotrowski, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Momchil Nekov a Seán Kelly

Migračná kríza a humanitárna situácia vo Venezuele a na jej hraniciach - RC-B8-0315/2018
Jiří Pospíšil a Mirosław Piotrowski

Usmernenia pre členské štáty s cieľom zabrániť kriminalizácii humanitárnej pomoci - B8-0314/2018
Andrejs Mamikins

Primeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA - B8-0305/2018
Andrejs Mamikins

Nepriaznivé účinky zákona o dodržiavaní daňových predpisov v prípade zahraničných účtov na občanov EÚ - B8-0306/2018
Andrejs Mamikins a Alex Mayer.

Posledná úprava: 21. novembra 2018Právne oznámenie