Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 5. července 2018 - ŠtrasburkKonečné znění

11. Závažné interpelace (rozprava)

Porušování základních lidských práv žen v Pákistánu

Závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (G-000005/2018), kterou pokládají Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler a Patricija Šulin Komisi: Porušování základních lidských práv žen v Pákistánu (B8-0035/2018)

Marijana Petir rozvinula otázku.

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Seán Kelly za skupinu PPE, Andrejs Mamikins za skupinu S&D, Urszula Krupa za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrejs Mamikins, a André Elissen za skupinu ENF (předsedající řečníka napomenul).

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Marek Jurek.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 21. listopadu 2018Právní upozornění