Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 5. jūlijs - StrasbūraGalīgā redakcija

11. Plašas interpelācijas (debates)

Cilvēka pamattiesību pārkāpumi pret sievietēm Pakistānā

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates (G-000005/2018), – iesnieguši Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler un Patricija Šulin Komisijai: Cilvēka pamattiesību pārkāpumi pret sievietēm Pakistānā (B8-0035/2018).

Marijana Petir izvērsa jautājumu.

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā, Andrejs Mamikins S&D grupas vārdā, Urszula Krupa ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrejs Mamikins, un André Elissen ENF grupas vārdā (sēdes vadītājs sauca runātāju pie kārtības).

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marek Jurek.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 21. novembrisJuridisks paziņojums