Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

12. Αναφορές

Οι παρακάτω αναφορές, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού, έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 25 Ιουνίου 2018

(*) Απόρρητο όνομα

Touch Cheap (αριθ. 0482/2018)· Agnieszka Paszkowski (αριθ. 0483/2018)· (*) (αριθ. 0484/2018)· (*) (αριθ. 0485/2018)· Ruslana Frantšuk (αριθ. 0486/2018)· (*) (αριθ. 0487/2018)· Antonella Formica (αριθ. 0488/2018)· PJ Croad (αριθ. 0489/2018)· (*) (αριθ. 0490/2018)· (*) (αριθ. 0491/2018)· Francesco Orbitello (αριθ. 0492/2018)· Aurelio Rosini (αριθ. 0493/2018)· (*) (αριθ. 0494/2018)· Thomas Wakabe Mbugua (αριθ. 0495/2018)· (*) (αριθ. 0496/2018)· (*) (αριθ. 0497/2018)· Florian Bosse (αριθ. 0498/2018)· Mateusz Pilich (αριθ. 0499/2018)· (*) (αριθ. 0500/2018)· Marcus Davidsson (αριθ. 0501/2018)· (*) (αριθ. 0502/2018)· (*) (αριθ. 0503/2018)· Pedro del Cura Sánchez (αριθ. 0504/2018)· (*) (αριθ. 0505/2018)· (*) (αριθ. 0506/2018)· Ivelin Todorov (αριθ. 0507/2018)· José María Izeta Martiartu (αριθ. 0508/2018)· (*) (αριθ. 0509/2018)· Mary O'Leary (αριθ. 0510/2018)· (*) (αριθ. 0511/2018)· (*) (αριθ. 0512/2018)· Enrico Modesto Cerea (αριθ. 0513/2018)· Ivaylo Iliev (αριθ. 0514/2018)· (*) (αριθ. 0515/2018)· (*) (αριθ. 0516/2018)· Róbert Pikáli (αριθ. 0517/2018)· Sabrina Monforte (αριθ. 0518/2018)· Marco Ricci (αριθ. 0519/2018)· (*) (αριθ. 0520/2018)· (*) (αριθ. 0521/2018)· (*) (αριθ. 0522/2018)· (*) (αριθ. 0523/2018)· Chris Neville (αριθ. 0524/2018)· Donatella Mercatelli (αριθ. 0525/2018)· (*) (αριθ. 0526/2018)· Dimitar Vasilev (αριθ. 0527/2018)· (*) (αριθ. 0528/2018).

Τελευταία ενημέρωση: 21 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου