Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 5. julij 2018 - StrasbourgKončna izdaja

13. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropske mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje (prenovitev) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

AFET, JURI (člen 104 Poslovnika)

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

ITRE, IMCO, TRAN

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vrednostnih papirjih, kritih z državnimi obveznicami (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.
Predsednik se bo skladu z določbami člena 282(5) Pogodbe neobvezno posvetoval z Evropsko centralno banko.

posredovano

pristojni odbor :

ECON

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.
Predsednik se bo skladu z določbami člena 282(5) Pogodbe neobvezno posvetoval z Evropsko centralno banko.

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

BUDG, ENVI, ITRE, IMCO

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razkrivanju informacij v zvezi s trajnostnimi naložbami in tveganji glede trajnosti ter o spremembi Direktive (EU) 2016/2341 (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.
Predsednik se bo skladu z določbami člena 282(5) Pogodbe neobvezno posvetoval z Evropsko centralno banko.

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

EMPL, ENVI, FEMM

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1011 glede referenčnih vrednosti za nizke emisije ogljika in referenčnih vrednosti za ugodno ogljično bilanco (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.
Predsednik se bo skladu z določbami člena 282(5) Pogodbe neobvezno posvetoval z Evropsko centralno banko.

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

ENVI, ITRE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), v zvezi s sodelovanjem z Evropskim javnim tožilstvom in učinkovitostjo preiskav urada OLAF (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Predsednik se bo v skladu s členom 287 Pogodbe o predlogu posvetoval z Računskim sodiščem.

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

JURI, LIBE

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o informatizaciji gibanja in nadzora trošarinskega blaga(prenovitev) (COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

BUDG, ITRE, JURI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada EU za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2019 (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter o popravku navedene uredbe glede virov za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ (COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

REGI

mnenje :

BUDG, EMPL, CULT

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropski agenciji za nadzor ribištva (kodificirano besedilo) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

JURI

- Predlog uredbe Sveta o vzpostavitvi namenskega finančnega programa za razgradnjo jedrskih objektov in ravnanje z radioaktivnimi odpadki ter razveljavitvi Direktive Sveta (Euratom) št. 1368/2013 (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

BUDG, ENVI

- Predlog uredbe Sveta o vzpostavitvi evropskega instrumenta za jedrsko varnost, ki dopolnjuje instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje, na podlagi Pogodbe Euratom (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

AFET, BUDG, ENVI

2) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Dominique Bilde in Philippe Loiseau. Predlog resolucije o dobrobiti krav molznic v Evropski uniji (B8-0272/2018)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije za pametno spletno deskanje mladostnikov (B8-0273/2018)

posredovano

pristojni odbor :

CULT

- Stefano Maullu. Predlog resolucije o izobraževanju otrok moldavijskih migrantov, ki so ostali v izvorni državi (B8-0300/2018)

posredovano

pristojni odbor :

AFET

- Ivan Jakovčić in Jozo Radoš. Predlog resolucije o napadih na novinarje in medijsko svobodo v državah kandidatkah in možnih kandidatkah za članstvo v EU ter državah vzhodnega partnerstva (B8-0301/2018)

posredovano

pristojni odbor :

AFET

- Dominique Martin. Predlog resolucije o sankcijah proti državam, ki izkoriščajo delo otrok (B8-0302/2018)

posredovano

pristojni odbor :

AFET

mnenje :

INTA

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zdravju in varnosti na delovnem mestu (B8-0303/2018)

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

Zadnja posodobitev: 21. november 2018Pravno obvestilo