Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 5 юли 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници (внесени предложения за резолюция)
 3.Участие на лицата с увреждания в изборите за Европейски парламент (разискване)
 4.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  4.1.Политическата криза в Молдова след анулирането на резултатите от изборите за кмет на Кишинев
  4.2.Сомалия
  4.3.Бурунди
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Време за гласуване
  6.1.Политическата криза в Молдова след анулирането на резултатите от изборите за кмет на Кишинев (гласуване)
  6.2.Сомалия (гласуване)
  6.3.Бурунди (гласуване)
  6.4.Решение за започване на междуинституционални преговори: Авторското право в рамките на цифровия единен пазар ***I (гласуване)
  6.5.Решение за започване на междуинституционални преговори: Европейската гражданска инициатива ***I (гласуване)
  6.6.Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Хърватия * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.7.Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) ***I (гласуване)
  6.8.Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS): задачи на Европол ***I (гласуване)
  6.9.Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза ***I (гласуване)
  6.10.Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие ***I (гласуване)
  6.11.Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща (гласуване)
  6.12.Препоръка до Съвета относно Седемдесет и третата сесия на Общото събрание на ООН (гласуване)
  6.13.Миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници (гласуване)
  6.14.Насоки за държавите членки за предотвратяване на инкриминирането на хуманитарната помощ (гласуване)
  6.15.Адекватност на защитата, предлагана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (гласуване)
  6.16.Неблагоприятното въздействие на Акта на САЩ за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки за гражданите на ЕС (гласуване)
  6.17.Устав на социалните и основаните на солидарност предприятия (гласуване)
 7.Обяснения на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Запитвания, последвани от разисквания (разискване)
 12.Петиции
 13.Внесени документи
 14.Решения относно някои документи
 15.График на следващите заседания
 16.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 17.Закриване на заседанието
 18.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол
Окончателна версия (264 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (58 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (90 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (11 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (48 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (134 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (343 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (78 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (696 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (1955 kb)
Последно осъвременяване: 21 ноември 2018 г.Правна информация