Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 5 lipca 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Kryzys migracyjny oraz sytuacja humanitarna w Wenezueli i na jej granicach (złożone projekty rezolucji)
 3.Udział osób niepełnosprawnych w wyborach europejskich (debata)
 4.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  4.1.Kryzys polityczny w Mołdawii po unieważnieniu wyborów na urząd burmistrza Kiszyniowa
  4.2.Somalia
  4.3.Burundi
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Głosowanie
  6.1.Kryzys polityczny w Mołdawii po unieważnieniu wyborów na urząd burmistrza Kiszyniowa (głosowanie)
  6.2.Somalia (głosowanie)
  6.3.Burundi (głosowanie)
  6.4.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym ***I (głosowanie)
  6.5.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Europejska inicjatywa obywatelska ***I (głosowanie)
  6.6.Uruchomienie w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.7.Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) ***I (głosowanie)
  6.8.Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS): zadania Europolu ***I (głosowanie)
  6.9.Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii ***I (głosowanie)
  6.10.Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości ***I (głosowanie)
  6.11.Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych (głosowanie)
  6.12.73. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (głosowanie)
  6.13.Kryzys migracyjny oraz sytuacja humanitarna w Wenezueli i na jej granicach (głosowanie)
  6.14.Wytyczne dla państw członkowskich mające na celu zapobieganie kryminalizacji pomocy humanitarnej (głosowanie)
  6.15.Adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (głosowanie)
  6.16.Szkodliwe skutki FATCA dla obywateli UE (głosowanie)
  6.17.Statut przedsiębiorstw społecznych i przedsiębiorstw gospodarki solidarnej (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
 12.Petycje
 13.Składanie dokumentów
 14.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 15.Kalendarz następnych posiedzeń
 16.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 17.Zamknięcie posiedzenia
 18.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół
Wersja ostateczna (231 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (58 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (86 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (11 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (45 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (132 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (316 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (69 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (660 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (1869 kb)
Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2018Informacja prawna