Index 
Jegyzőkönyv
PDF 318kWORD 85k
2018. július 5., Csütörtök - StrasbourgVégleges kiadás
1.Az ülés megnyitása
 2.A migrációs válság és a humanitárius helyzet Venezuelában és határain (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 3.A fogyatékossággal élő személyek részvétele az európai szintű választásokon (vita)
 4.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  4.1.A chişinău-i polgármester-választás érvénytelenítését követően Moldovában kialakult politikai válság
  4.2.Szomália
  4.3.Burundi
 5.Az ülés folytatása
 6.Szavazások órája
  6.1.A chişinău-i polgármester-választás érvénytelenítését követően Moldovában kialakult politikai válság (szavazás)
  6.2.Szomália (szavazás)
  6.3.Burundi (szavazás)
  6.4.Határozat intézményközi tárgyalások megnyitásáról: A szerzői jog a digitális egységes piacon ***I (szavazás)
  6.5.Határozat intézményközi tárgyalások megnyitásáról: Az európai polgári kezdeményezés ***I (szavazás)
  6.6.A DNS-adatokra vonatkozó, Horvátországgal való automatizált adatcsere megindítása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  6.7.Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) ***I (szavazás)
  6.8.Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS): az Europol feladatai ***I (szavazás)
  6.9.Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok ***I (szavazás)
  6.10.A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség ***I (szavazás)
  6.11.2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás (szavazás)
  6.12.Az ENSZ Közgyűlésének 73. ülésszaka (szavazás)
  6.13.A migrációs válság és a humanitárius helyzet Venezuelában és határain (szavazás)
  6.14.A tagállamoknak szóló iránymutatások a humanitárius segítségnyújtás bűncselekménynek történő minősítésének megelőzésére (szavazás)
  6.15.Az EU–USA adatvédelmi pajzs által nyújtott védelem megfelelősége (szavazás)
  6.16.Az USA adójogszabályok külföldi számlával rendelkező adóalanyok általi betartásáról szóló törvényének kedvezőtlen hatása az uniós polgárokra (szavazás)
  6.17.A szociális és szolidaritásalapú vállalkozások statútuma (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 9.Az ülés folytatása
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.Nagyobb interpellációk (vita)
 12.Petíciók
 13.Dokumentumok benyújtása
 14.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 15.A következő ülések időpontja
 16.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 17.Az ülés berekesztése
 18.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.02-kor nyitják meg.


2. A migrációs válság és a humanitárius helyzet Venezuelában és határain (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A migrációs válság és a humanitárius helyzet Venezuelában és határain (2018/2770(RSP))

A vita időpontja: 2018. július 3. kedd (2018.7.3-i jegyzőkönyv, 19. pont )

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina és Esteban González Pons, a PPE képviselőcsoport nevében, a migrációs válságról és a humanitárius helyzetről Venezuelában és annak határain (2018/2770(RSP)) (B8-0315/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, az S&D képviselőcsoport nevében, a Venezuelában és annak határain kialakult migrációs válságról és humanitárius helyzetről (2018/2770(RSP)) (B8-0316/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Jan Zahradil és Raffaele Fitto, az ECR képviselőcsoport nevében, a Venezuelában és annak határain kialakult migrációs válságról és humanitárius helyzetről (2018/2770(RSP)) (B8-0317/2018);

—   Molly Scott Cato, Judith Sargentini és Ernest Urtasun, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Venezuelában és annak határain kialakult migrációs válságról és humanitárius helyzetről (2018/2770(RSP)) (B8-0318/2018);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében, a Venezuelában és annak határain kialakult migrációs válságról és humanitárius helyzetről (2018/2770(RSP)) (B8-0319/2018);

—   Ignazio Corrao és Fabio Massimo Castaldo, az EFDD képviselőcsoport nevében, a migrációs válságról és a humanitárius helyzetről Venezuelában és annak határain (2018/2770(RSP)) (B8-0320/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes és Miguel Viegas, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a migrációs válságról és a humanitárius helyzetről Venezuelában és határain (2018/2770(RSP)) (B8-0321/2018).

Szavazás: 2018.7.5-i jegyzőkönyv, 6.13. pont .


3. A fogyatékossággal élő személyek részvétele az európai szintű választásokon (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A fogyatékossággal élő személyek részvétele az európai szintű választásokon (2018/2647(RSP))

Věra Jourová (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Soledad Cabezón Ruiz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Tilly Metz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ángela Vallina, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Isabella Adinolfi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Kósa Ádám, Olga Sehnalová, Anthea McIntyre, Kostadinka Kuneva, Marek Plura, Marlene Mizzi, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Julie Ward, Notis Marias, Cécile Kashetu Kyenge, Michela Giuffrida, Monika Beňová és Costas Mavrides.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Sógor Csaba és Maria Grapini.

Felszólal: Věra Jourová.

A vitát berekesztik.


4. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2018.7.4-i jegyzőkönyv, 2. pont .)


4.1. A chişinău-i polgármester-választás érvénytelenítését követően Moldovában kialakult politikai válság

Állásfoglalási indítványok B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 és B8-0332/2018 (2018/2783(RSP))

Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Rebecca Harms, Knut Fleckenstein, Petras Auštrevičius és Helmut Scholz előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Siegfried Mureşan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Renate Weber, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, France Jamet, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Dobromir Sośnierz, független, Michał Boni, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Anna Elżbieta Fotyga és Dobromir Sośnierz, Andi Cristea, Bas Belder és Maria Grapini, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Bas Belder.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal: Bas Belder, aki válaszol a következő képviselő kékkártyáskérdésére is: de Maria Grapini, Udo Voigt és Jaromír Štětina, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Cristian Dan Preda.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Maria Grapini, Daniel Buda, Julie Ward, Cristian-Silviu Buşoi és Stanislav Polčák.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.7.5-i jegyzőkönyv, 6.1. pont .


4.2. Szomália

Állásfoglalási indítványok B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 és B8-0334/2018 (2018/2784(RSP))

Charles Tannock, Bodil Valero, Juan Fernando López Aguilar, Dita Charanzová, Michaela Šojdrová és Lola Sánchez Caldentey előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Pavel Svoboda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Francisco Assis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Javier Nart, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jacques Colombier, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, James Carver, független, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Julie Ward és Juan Fernando López Aguilar, Wajid Khan és Julie Ward.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, José Inácio Faria, Seán Kelly és Stanislav Polčák.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.7.5-i jegyzőkönyv, 6.2. pont .


4.3. Burundi

Állásfoglalási indítványok B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 és B8-0339/2018 (2018/2785(RSP))

Mark Demesmaeker, Maria Arena, Ignazio Corrao, Louis Michel, Joachim Zeller és Marie-Christine Vergiat előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Tomáš Zdechovský, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Soraya Post, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Margot Parker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Seán Kelly, Neena Gill és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.7.5-i jegyzőkönyv, 6.3. pont .

(Az ülést 11.56--kor a szavazások kezdetéig felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

5. Az ülés folytatása

Az ülés 12.01-kor folytatódik.

°
° ° °

Az elnök a Parlament nevében köszönti Ellen Heinemannt, a Jogalkotási Igazgatóság osztályvezetőjét annak közelgő nyugdíjba vonulása alkalmából.


6. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


6.1. A chişinău-i polgármester-választás érvénytelenítését követően Moldovában kialakult politikai válság (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 és B8-0332/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0322/2018

(amely a B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0330/2018 és B8-0332/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Michał Boni, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska és Jana Žitňanská, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou és Kostadinka Kuneva, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében:

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé és Margrete Auken, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0303)

(A B8-0329/2018 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


6.2. Szomália (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 és B8-0334/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0323/2018

(amely a B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 és B8-0334/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Pier Antonio Panzeri, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska és Jana Žitňanská, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva és Stelios Kouloglou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken és Bodil Valero, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara és Fabio Massimo Castaldo.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0304)

Felszólalások

Michaela Šojdrová szóbeli módosító javaslatot nyújtott be a 10 bekezdéshez, amelyet elfogadnak.


6.3. Burundi (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 és B8-0339/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0333/2018

(amely a B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 és B8-0339/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Maria Arena, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Notis Marias és Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou és Patrick Le Hyaric, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken és Bodil Valero, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Rolandas Paksas és Fabio Massimo Castaldo, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0305)


6.4. Határozat intézményközi tárgyalások megnyitásáról: A szerzői jog a digitális egységes piacon ***I (szavazás)

Jelentés a digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

HATÁROZAT INTÉZMÉNYKÖZI TÁRGYALÁSOK MEGNYITÁSÁRÓL

Elutasítva.

Felszólalások

A szavazás előtt az eljárási szabályzat 69c. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében Axel Voss szólal fel a határozat mellett.

João Ferreira a nyelvi szolgáltatásról (az elnök pontosít az eljárással kapcsolatban).

Catherine Stihler az eljárási szabályzat 69c. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében szólal fel az intézményközi tárgyalások megnyitásáról szóló határozat ellen.


6.5. Határozat intézményközi tárgyalások megnyitásáról: Az európai polgári kezdeményezés ***I (szavazás)

Jelentés az európai polgári kezdeményezésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: György Schöpflin (A8-0226/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

HATÁROZAT INTÉZMÉNYKÖZI TÁRGYALÁSOK MEGNYITÁSÁRÓL

Jóváhagyva.

Felszólalások

A szavazás előtt az eljárási szabályzat 69c. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében Schöpflin György szólal fel a határozat mellett.


6.6. A DNS-adatokra vonatkozó, Horvátországgal való automatizált adatcsere megindítása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a DNS-adatokra vonatkozó, Horvátországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről [06986/2018 - C8-0164/2018- 2018/0806(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

TANÁCSI VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0306)


6.7. Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 515/2014/EU, az (EU) 2016/399 és az (EU) 2016/1624 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Kinga Gál (A8-0322/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS és KÖZÖS NYILATKOZAT

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0307)


6.8. Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS): az Europol feladatai ***I (szavazás)

Jelentés az (EU) 2016/794 rendeletnek az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozása céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Kinga Gál (A8-0323/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0308)


6.9. Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok ***I (szavazás)

Jelentés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, valamint a 2012/2002/EK, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU, az 1307/2013/EU, az 1308/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU, a 283/2014/EU és a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, továbbá az 541/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Költségvetési Bizottság - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadók: Ingeborg Gräßle és Richard Ashworth (A8-0211/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS, A BIZOTTSÁG NYILATKOZATAI és KÖZÖS NYILATKOZAT

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0309)


6.10. A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség ***I (szavazás)

Jelentés a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökségről, az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Monica Macovei (A8-0404/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0310)

Felszólalások

Monica Macovei (előadó), a szavazás előtt.


6.11. 2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás (szavazás)

Jelentés a 2019. évi költségvetés tervezetéről szóló háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatásról [2018/2024(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0311)

Felszólalások

Miguel Viegas a 26. módosításról.

Daniele Viotti szóbeli módosítást terjeszt elő, melynek célja egy új bekezdés beillesztése az (1) bekezdés után, és szóbeli módosítást terjeszt elő a 2. módosításhoz. A szóbeli módosításokat elfogadják.


6.12. Az ENSZ Közgyűlésének 73. ülésszaka (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament Tanácshoz intézett, az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 73. ülésszakáról szóló ajánlásáról [2018/2040(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Eugen Freund (A8-0230/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

AJÁNLÁSTERVEZET

Elfogadva. (P8_TA(2018)0312)


6.13. A migrációs válság és a humanitárius helyzet Venezuelában és határain (szavazás)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A migrációs válság és a humanitárius helyzet Venezuelában és határain (2018/2770(RSP))

A vita időpontja: 2018. július 3. (2018.7.3-i jegyzőkönyv, 18. pont ).

Az állásfoglalási indítványok bejelentésének időpontja: 2018. július 5. (2018.7.5-i jegyzőkönyv, 2. pont ).

Állásfoglalási indítványok: B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 és B8-0321/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0315/2018

(amely a B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 és B8-0320/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec és Jaromír Štětina a PPE képviselőcsoport nevében.

—   Elena Valenciano, Francisco Assis és Ramón Jáuregui Atondo, az S&D képviselőcsoport nevében.

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska és Anna Elżbieta Fotyga, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara és Fabio Massimo Castaldo, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0313)

(A B8-0318/2018 és B8-0321/2018 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


6.14. A tagállamoknak szóló iránymutatások a humanitárius segítségnyújtás bűncselekménynek történő minősítésének megelőzésére (szavazás)

Szóbeli választ igénylő kérdés: (O-000065/2018), felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A tagállamoknak szóló iránymutatások a humanitárius segítségnyújtás bűncselekménynek történő minősítésének megelőzésére (B8-0034/2018)

A vita időpontja: 2018. július 3. (2018.7.3-i jegyzőkönyv, 23. pont )

Állásfoglalási indítvány, melyet a B8-0034/2018 szóbeli választ igénylő kérdést követően az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése értelmében nyújtott be Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a humanitárius segítségnyújtás bűncselekménynek történő minősítésének megelőzésérére vonatkozóan a tagállamoknak szóló iránymutatásokról (2018/2769(RSP)) (B8-0314/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0314)


6.15. Az EU–USA adatvédelmi pajzs által nyújtott védelem megfelelősége (szavazás)

Állásfoglalási indítvány: B8-0305/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0315)


6.16. Az USA adójogszabályok külföldi számlával rendelkező adóalanyok általi betartásáról szóló törvényének kedvezőtlen hatása az uniós polgárokra (szavazás)

Állásfoglalási indítvány: B8-0306/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0316)


6.17. A szociális és szolidaritásalapú vállalkozások statútuma (szavazás)

Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a szociális és szolidaritásalapú vállalkozások statútumáról [2016/2237(INL)] - Jogi Bizottság. Előadó: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

(az összes parlamenti képviselő többsége)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0317)


7. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Ingeborg Gräßle és Richard Ashworth-jelentés – A8-0211/2017
Jiří Pospíšil és Seán Kelly

Kinga Gál-jelentés – A8-0323/2017
Monica Macovei

Daniele Viotti-jelentés – A8-0247/2018
Monica Macovei, Momchil Nekov és Jasenko Selimovic

Eugen Freund-jelentés – A8-0230/2018
Mirosław Piotrowski, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Momchil Nekov és Seán Kelly

A migrációs válság és a humanitárius helyzet Venezuelában és határain – RC-B8-0315/2018
Jiří Pospíšil és Mirosław Piotrowski

A tagállamoknak szóló iránymutatások a humanitárius segítségnyújtás bűncselekménynek történő minősítésének megelőzésére – B8-0314/2018
Andrejs Mamikins

Az EU–USA adatvédelmi pajzs által nyújtott védelem megfelelősége – B8-0305/2018
Andrejs Mamikins

Az USA adójogszabályok külföldi számlával rendelkező adóalanyok általi betartásáról szóló törvényének kedvezőtlen hatása az uniós polgárokra – B8-0306/2018
Andrejs Mamikins és Alex Mayer.


8. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 13.04-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

9. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


11. Nagyobb interpellációk (vita)

A nők alapvető emberi jogainak megsértése Pakisztánban

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpelláció és vita (G-000005/2018): Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler és Patricija Šulin, a Bizottsághoz: A nők alapvető emberi jogainak megsértése Pakisztánban (B8-0035/2018)

Marijana Petir kifejti a kérdést.

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Andrejs Mamikins, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Urszula Krupa, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andrejs Mamikins, és André Elissen, a(z) ENF képviselőcsoport nevében (az elnök emlékezteti a felszólalót a rendre).

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marek Jurek.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.


12. Petíciók

A lent jelzett időpontban nyilvántartásba vett alábbi petíciókat az eljárási szabályzat 215. cikke (9) és (10) bekezdésének megfelelően az illetékes bizottsághoz utalták:

2018. június 25.

(*) titkos név

Touch Cheap (0482/2018); Agnieszka Paszkowski (0483/2018); (*) (0484/2018); (*) (0485/2018); Ruslana Frantšuk (0486/2018); (*) (0487/2018); Antonella Formica (0488/2018); PJ Croad (0489/2018); (*) (0490/2018); (*) (0491/2018); Francesco Orbitello (0492/2018); Aurelio Rosini (0493/2018); (*) (0494/2018); Thomas Wakabe Mbugua (0495/2018); (*) (0496/2018); (*) (0497/2018); Florian Bosse (0498/2018); Mateusz Pilich (0499/2018); (*) (0500/2018); Marcus Davidsson (0501/2018); (*) (0502/2018); (*) (0503/2018); Pedro del Cura Sánchez (0504/2018); (*) (0505/2018); (*) (0506/2018); Ivelin Todorov (0507/2018); José María Izeta Martiartu (0508/2018); (*) (0509/2018); Mary O'Leary (0510/2018); (*) (0511/2018); (*) (0512/2018); Enrico Modesto Cerea (0513/2018); Ivaylo Iliev (0514/2018); (*) (0515/2018); (*) (0516/2018); Pikáli Róbert (0517/2018); Sabrina Monforte (0518/2018); Marco Ricci (0519/2018); (*) (0520/2018); (*) (0521/2018); (*) (0522/2018); (*) (0523/2018); Chris Neville (0524/2018); Donatella Mercatelli (0525/2018); (*) (0526/2018); Dimitar Vasilev (0527/2018); (*) (0528/2018).


13. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a bevándorlási összekötő tisztviselők európai hálózatának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

AFET, JURI (az eljárási szabályzat 104. cikke)

- Javaslat az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásainak meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

ITRE, IMCO, TRAN

- Javaslat az államkötvény-fedezetű értékpapírokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.
A Szerződés 282. cikke (5) bekezdésének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes:

ECON

- Javaslat a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.
A Szerződés 282. cikke (5) bekezdésének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes:

ECON

vélemény:

BUDG, ENVI, ITRE, IMCO

- Javaslat a fenntartható befektetésekkel és a fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos közzétételekről és az (EU) 2016/2341 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.
A Szerződés 282. cikke (5) bekezdésének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes:

ECON

vélemény:

EMPL, ENVI, FEMM

- Javaslat az (EU) 2016/1011 rendeletnek a karbonszegénységi referenciamutatók és a karboncsökkentési referenciamutatók tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.
A Szerződés 282. cikke (5) bekezdésének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes:

ECON

vélemény:

ENVI, ITRE

- Javaslat az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Ügyészséggel való együttműködés és az OLAF vizsgálatai hatékonysága tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD))
A Szerződés 282. cikke (5) bekezdésének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

JURI, LIBE

- Javaslat a jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (átdolgozás) (COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

ECON

vélemény:

BUDG, ITRE, JURI

- Javaslat az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Unió 2019. évi általános költségvetéséből folyósítandó előlegfizetések biztosítása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

REGI

- Javaslat az 1303/2013/EU rendeletnek a gazdasági, társadalmi és a területi kohéziót szolgáló források tekintetében történő módosításáról, valamint az említett rendeletnek a „beruházás a növekedésbe és a munkahelyteremtésbe” célkitűzés számára biztosított források tekintetében történő helyesbítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

REGI

vélemény:

BUDG, EMPL, CULT

- Javaslat az Európai Halászati Ellenőrző Hivatalról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (kodifikált szöveg) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

JURI

- Javaslat a nukleáris létesítmények leszerelésére és a radioaktív hulladékok kezelésére irányuló célzott pénzügyi program létrehozásáról, valamint az 1368/2013/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendeletre (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE))

utalva

illetékes:

ITRE

vélemény:

BUDG, ENVI

- Javaslat a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz tevékenységeit az Euratom-Szerződés alapján kiegészítő Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE))

utalva

illetékes:

ITRE

vélemény:

AFET, BUDG, ENVI

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Dominique Bilde és Philippe Loiseau. Állásfoglalási indítvány a tejelő tehenek jólétéről az Európai Unióban (B8-0272/2018)

utalva

illetékes:

AGRI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a serdülők intelligens internetezéséről (B8-0273/2018)

utalva

illetékes:

CULT

- Stefano Maullu. Állásfoglalási indítvány a moldovai migránsok származási országban hátrahagyott gyermekeinek oktatásáról (B8-0300/2018)

utalva

illetékes:

AFET

- Ivan Jakovčić és Jozo Radoš. Állásfoglalási indítvány az újságírók elleni támadásokról és a tömegtájékoztatás szabadságáról az uniós tagjelölt és potenciálisan tagjelölt országokban, valamint a keleti partnerség országaiban (B8-0301/2018)

utalva

illetékes:

AFET

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány a gyermekmunkát igénybe vevő államok elleni szankciókról (B8-0302/2018)

utalva

illetékes:

AFET

vélemény:

INTA

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról (B8-0303/2018)

utalva

illetékes:

EMPL


14. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 52. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. június 27-i határozatát követően)

AFET bizottság

- Az arab tavasz után: a Közel-Kelet és Észak-Afrika jövője (2018/2160(INI))

- A konfliktusmegelőzéssel és közvetítéssel kapcsolatos uniós képesség erősítése (2018/2159(INI))

- Az EU és Oroszország közötti kapcsolatok állása (2018/2158(INI))

- Az Európai Unió fegyverkivitelről szóló magatartási kódexének 8. operatív rendelkezése értelmében készített éves tanácsi jelentés (2018/2157(INI))

- Katonai mobilitás (2018/2156(INI))
(vélemény: TRAN)

- Uniós iránymutatások, valamint a vallás vagy meggyőződés szabadságának az Európai Unión kívüli előmozdításáért felelős uniós különmegbízott megbízatása (2018/2155(INI))

- A katonai és biztonsági magánvállalatok harmadik országokat érintő műveleteivel kapcsolatos emberi jogi aggályok (2018/2154(INI))

CONT bizottság

- Éves jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni küzdelemről (2018/2152(INI))

- Éves jelentés az EBB pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről (2018/2151(INI))
(vélemény: INTA)

ECON bizottság

- Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységéről (2018/2161(INI))
(vélemény: INTA, BUDG (az eljárási szabályzat 54. cikke))

FEMM bizottság

- A nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítése az Európai Parlamentben (2018/2162(INI))

A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 53. cikke)

AGRI bizottság

- Az Európa jövőjéről szóló vita helyzete (2018/2094(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: AFCO
vélemény: CONT, AGRI, ECON (az eljárási szabályzat 54. cikke)

AGRI, TRAN bizottság

- Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL
vélemény: INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, AGRI, FEMM

- Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapítása (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: REGI
vélemény: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, AGRI, PECH, LIBE, TRAN

AGRI, ECON bizottság

- Egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: ECON, ITRE, AGRI, PECH, JURI

FEMM bizottság

- Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (2018/2098(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: AFET
vélemény: FEMM

DEVE bizottság

- A közös agrárpolitika finanszírozása, irányítása és monitoringja (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI
vélemény: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

PECH, LIBE, JURI bizottság

- Az Európai Szociális Alap Plusz (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL
vélemény: BUDG, CONT, ITRE, REGI, PECH, CULT, LIBE, FEMM, ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke), JURI

CONT bizottság

- A vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozása (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO
vélemény: BUDG, CONT

JURI bizottság

- Információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális portál létrehozása (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO
vélemény: ITRE, LIBE, JURI (az eljárási szabályzat 39. cikke)

TRAN bizottság

- Az Unió űrprogramjának és az Európai Unió Űrprogramügynökségének létrehozása (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE
vélemény: AFET, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI

- A Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozása (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE
vélemény: BUDG, ENVI, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, CULT (az eljárási szabályzat 54. cikke)

AGRI, ENVI, CONT, TRAN, REGI bizottság

- Javaslat a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE
vélemény: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI

CONT, REGI, CULT bizottság

- Javaslat a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE
vélemény: AFET, DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT

PECH, CONT, DEVE bizottság

- Javaslat a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet, az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet és az egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról szóló 229/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI
vélemény: BUDG, CONT, ENVI, REGI, PECH, DEVE

- Az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek (Interreg) nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezések és a külső finanszírozási eszközök (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: REGI
vélemény: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT, AFET (az eljárási szabályzat 54. cikke), DEVE (az eljárási szabályzat 54. cikke)

ENVI bizottság

- A határokon átnyúló összefüggésben jogi és közigazgatási akadályok felszámolására irányuló mechanizmus (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: REGI
vélemény: ENVI, JURI

PECH, CONT, LIBE bizottság

- Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: REGI
vélemény: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, LIBE

ENVI, CONT bizottság

- Javaslat a közös összevont társaságiadó-alapon, az európai uniós kibocsátáskereskedelmi rendszeren és az újrafeldolgozatlan műanyag csomagolási hulladékon alapuló saját források rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról, valamint a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről szóló tanácsi rendeletre (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))
utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG
vélemény: CONT, ENVI

DEVE, FEMM bizottság

- A közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP-stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapítása (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)
utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI
vélemény: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke), DEVE, INTA, BUDG, CONT, ITRE, REGI, FEMM

TRAN bizottság

- Az egységes piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program létrehozása (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO
vélemény: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke), ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke), ECON (az eljárási szabályzat 54. cikke), AGRI (commission associée), TRAN, JURI, EMPL, BUDG

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. június 7-i határozatát követően)

AGRI bizottság

- Az élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
(vélemény: ENVI, IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke))

(Az Elnökök Értekezletének 2018. június 27-i határozatát követően)

ECON bizottság

- Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységéről (2018/2161(INI))
(vélemény: INTA, BUDG (az eljárási szabályzat 54. cikke))

(Az Elnökök Értekezletének 2018. július 5-i határozatát követően)

AFET, DEVE bizottság

- A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz létrehozása (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
(vélemény: INTA, BUDG (az eljárási szabályzat 54. cikke), ENVI, CULT, LIBE, FEMM)
Társbizottságok: AFET, DEVE

AGRI bizottság

- A közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP-stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapítása (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
(vélemény: INTA, BUDG, CONT, ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke), ITRE, REGI)
Társbizottságok: AGRI

BUDG, ECON bizottság

- Az InvestEU program létrehozása (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
(vélemény: EMPL, ENVI, ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke), TRAN (az eljárási szabályzat 54. cikke), REGI, PECH, CULT)
Társbizottságok BUDG, ECON

BUDG, CONT bizottság

- A tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelme (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
(vélemény: REGI, LIBE (az eljárási szabályzat 54. cikke), AFCO)
Társbizottságok: BUDG, CONT

CULT bizottság

- Az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozása (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD))
(vélemény: DEVE (az eljárási szabályzat 54. cikke), BUDG, EMPL (az eljárási szabályzat 54. cikke), ENVI, REGI)
Társbizottságok: CULT

EMPL bizottság

- Az Európai Szociális Alap Plusz (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
(vélemény: BUDG, CONT, ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke), ITRE, REGI, PECH, CULT, LIBE, FEMM, JURI)

IMCO bizottság

- Az egységes piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program létrehozása (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
(vélemény: BUDG, ECON (az eljárási szabályzat 54. cikke), EMPL, ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke), ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke), AGRI (az eljárási szabályzat 54. cikke), JURI)
Társbizottságok: IMCO

ITRE bizottság

- A Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozása (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
(vélemény: BUDG, ENVI, IMCO, TRAN, CULT (az eljárási szabályzat 54. cikke), JURI, LIBE)
Társbizottságok: ITRE

- Az Európai Védelmi Alap létrehozása (COM(2018)0476 - 2018/0254(COD))
(vélemény: AFET (az eljárási szabályzat 54. cikke), BUDG, IMCO)

LIBE bizottság

- A jogok és értékek program létrehozása (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
(vélemény: BUDG, EMPL, ENVI, CULT (az eljárási szabályzat 54. cikke), JURI, AFCO, FEMM (az eljárási szabályzat 54. cikke), PETI)
Társbizottságok: LIBE

REGI bizottság

- Az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek (Interreg) nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezések és a külső finanszírozási eszközök (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
(vélemény: AFET (az eljárási szabályzat 54. cikke), DEVE (az eljárási szabályzat 54. cikke), BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT)
Társbizottságok: REGI

Határozat közös bizottsági ülések révén lefolytatott eljárásról (az eljárási szabályzat 55. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. május 29-i határozatát követően)

- A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz létrehozása (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
bizottságok: AFET, DEVE (az eljárási szabályzat 55. cikke)
(vélemény: INTA, BUDG (az eljárási szabályzat 54. cikke), ENVI, CULT, LIBE, FEMM)

- A tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelme (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
bizottságok: BUDG, CONT (az eljárási szabályzat 55. cikke)
(vélemény: REGI, LIBE (az eljárási szabályzat 54. cikke), AFCO)

- Az InvestEU program létrehozása (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
bizottságok: BUDG, ECON (az eljárási szabályzat 55. cikke)
(vélemény: EMPL, ENVI, ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke), TRAN (az eljárási szabályzat 54. cikke), REGI, PECH, CULT)

- A reformtámogató program létrehozása (COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
bizottságok: BUDG, ECON (az eljárási szabályzat 55. cikke)
(vélemény: EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE)

- Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD))
bizottságok: ITRE, TRAN (az eljárási szabályzat 55. cikke)
(vélemény: AFET, BUDG, ENVI, REGI)

- Jogérvényesülés program (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD))
bizottságok: JURI, LIBE (az eljárási szabályzat 55. cikke)
(vélemény: BUDG, CONT, FEMM)

- Az európai beruházásstabilizáló funkció létrehozása (COM(2018)0387 - 2018/0212(COD))
bizottságok: ECON, BUDG
(vélemény: EMPL)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 81. cikkének (4) bekezdése)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. június 27-i határozatát követően)

AFET bizottság

- Jelentés a Bizottság Törökországról szóló, 2018. évi jelentéséről (SWD(2018)0153 - 2018/2150(INI))

- Jelentés a Bizottság Koszovóról szóló, 2018. évi jelentéséről (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI))

- Jelentés a Bizottság Bosznia-Hercegovináról szóló, 2018. évi jelentéséről (SWD(2018)0155 - 2018/2148(INI))

- Jelentés a Bizottság Albániáról szóló, 2018. évi jelentéséről (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI))

- Jelentés a Bizottság Szerbiáról szóló, 2018. évi jelentéséről (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI))

- Jelentés a Bizottság Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2018. évi jelentéséről (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI))

- Jelentés a Bizottság Montenegróról szóló, 2018. évi jelentéséről (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI))

Időközi jelentések

(Az Elnökök Értekezletének 2018. június 12-i határozatát követően)

BUDG bizottság

- Időközi jelentés a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről - A Parlament álláspontja a megállapodás érdekében (2018/0166R(APP) - 2018/0166(APP))
(vélemény: ENVI, AGRI, REGI)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. május 29-i határozatát követően)

bizottságok: BUDG, ECON

- Az Európai Valutaalap létrehozása (2017/0333R(APP) - 2017/0333(APP))
(vélemény: CONT)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 197. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. június 27-i határozatát követően)

a peszticidek uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó különbizottság

- Jelentés a peszticidek uniós engedélyezési eljárásáról (2018/2153(INI))


15. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2018. szeptember 10–13.


16. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Az eljárási szabályzat 192. cikke (3) bekezdésének megfelelően a mai ülésnap jegyzőkönyvét a következő ülésnap megkezdésekor terjesztik jóváhagyás végett a Parlament elé.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


17. Az ülés berekesztése

Az ülést 15.34-kor berekesztik.


18. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Albiol Guzmán, Atkinson, Castaldo, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Maydell, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Utolsó frissítés: 2018. november 21.Jogi nyilatkozat