Kazalo 
Zapisnik
PDF 306kWORD 86k
Četrtek, 5. julij 2018 - StrasbourgKončna izdaja
1.Otvoritev seje
 2.Migracijska kriza in humanitarne razmere v Venezueli in na njenih mejah (vloženi predlogi resolucij)
 3.Udeležba invalidov na evropskih volitvah (razprava)
 4.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  4.1.Politična kriza v Moldaviji po razveljavitvi županskih volitev v Kišinjevu
  4.2.Somalija
  4.3.Burundi
 5.Nadaljevanje seje
 6.Čas glasovanja
  6.1.Politična kriza v Moldaviji po razveljavitvi županskih volitev v Kišinjevu (glasovanje)
  6.2.Somalija (glasovanje)
  6.3.Burundi (glasovanje)
  6.4.Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu ***I (glasovanje)
  6.5.Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj Evropska državljanska pobuda ***I (glasovanje)
  6.6.Začetek avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Hrvaškem * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.7.Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ***I (glasovanje)
  6.8.Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS): naloge Europola ***I (glasovanje)
  6.9.Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije ***I (glasovanje)
  6.10.Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice ***I (glasovanje)
  6.11.Proračun 2019 – mandat za trialog (glasovanje)
  6.12.73. zasedanje generalne skupščine OZN (glasovanje)
  6.13.Migracijska kriza in humanitarne razmere v Venezueli in na njenih mejah (glasovanje)
  6.14.Smernice za države članice, s katerimi bi preprečili kriminalizacijo humanitarne pomoči (glasovanje)
  6.15.Ustreznost varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA (glasovanje)
  6.16.Škodljivi učinki zakona ZDA o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini na državljane EU (glasovanje)
  6.17.Statut za podjetja socialnega in solidarnostnega gospodarstva (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanj
 9.Nadaljevanje seje
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Večje interpelacije (razprava)
 12.Peticije
 13.Predložitev dokumentov
 14.Sklepi o določenih dokumentih
 15.Datum naslednjih sej
 16.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 17.Zaključek seje
 18.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.02.


2. Migracijska kriza in humanitarne razmere v Venezueli in na njenih mejah (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Migracijska kriza in humanitarne razmere v Venezueli in na njenih mejah (2018/2770(RSP))

Razprava je potekala v torek, 3. julija 2018 (točka 19 zapisnika z dne 3.7.2018)

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina in Esteban González Pons v imenu skupine PPE o migracijski krizi in humanitarnih razmerah v Venezueli in na njenih mejah (2018/2770(RSP)) (B8-0315/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo v imenu skupine S&D o migracijski krizi in humanitarnih razmerah v Venezueli in na njenih mejah (2018/2770(RSP)) (B8-0316/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Jan Zahradil in Raffaele Fitto v imenu skupine ECR o migracijski krizi in humanitarnih razmerah v Venezueli in na njenih mejah (2018/2770(RSP)) (B8-0317/2018);

—   Molly Scott Cato, Judith Sargentini in Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE o migracijski krizi in humanitarnih razmerah v Venezueli in na njenih mejah (2018/2770(RSP)) (B8-0318/2018);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE o migracijski krizi in humanitarnih razmerah v Venezueli in na njenih mejah (2018/2770(RSP)) (B8-0319/2018);

—   Ignazio Corrao in Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD o migracijski krizi in humanitarnih razmerah v Venezueli in na njenih mejah (2018/2770(RSP)) (B8-0320/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes in Miguel Viegas v imenu skupine GUE/NGL o migracijski krizi in humanitarnih razmerah v Venezueli in na njenih mejah (2018/2770(RSP)) (B8-0321/2018).

Glasovanje: točka 6.13 zapisnika z dne 5.7.2018.


3. Udeležba invalidov na evropskih volitvah (razprava)

Izjava Komisije: Udeležba invalidov na evropskih volitvah (2018/2647(RSP))

Věra Jourová (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Agnieszka Kozłowska-Rajewicz v imenu skupine (prvi del) PPE, Soledad Cabezón Ruiz v imenu skupine (prvi del) S&D, Helga Stevens v imenu skupine (prvi del) ECR, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine (prvi del) ALDE, Tilly Metz v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Ángela Vallina v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Isabella Adinolfi v imenu skupine (prvi del) EFDD, Gilles Lebreton v imenu skupine (prvi del) ENF, Ádám Kósa, Olga Sehnalová, Anthea McIntyre, Kostadinka Kuneva, Marek Plura, Marlene Mizzi, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Julie Ward, Notis Marias, Cécile Kashetu Kyenge, Michela Giuffrida, Monika Beňová in Costas Mavrides.

Po postopku "catch the eye" so govorili Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Csaba Sógor in Maria Grapini.

Govorila je Věra Jourová.

Razprava se je zaključila.


4. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 2 zapisnika z dne 4.7.2018)


4.1. Politična kriza v Moldaviji po razveljavitvi županskih volitev v Kišinjevu

predlogi resolucij B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 in B8-0332/2018 (2018/2783(RSP))

Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Rebecca Harms, Knut Fleckenstein, Petras Auštrevičius in Helmut Scholz so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Siegfried Mureşan v imenu skupine (prvi del) PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Victor Boştinaru v imenu skupine (prvi del) S&D, Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine (prvi del) ECR, Renate Weber v imenu skupine (prvi del) ALDE, Heidi Hautala v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, France Jamet v imenu skupine (prvi del) ENF, Dobromir Sośnierz samostojni poslanec samostojna poslanka, Michał Boni, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Anna Elżbieta Fotyga in Dobromir Sośnierz, Andi Cristea, Bas Belder in Maria Grapini, ki je z dvigom modrega kartončka postavila vprašanje Basu Belderju.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Govorili so Bas Belder, ki je odgovoril na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Udo Voigt in Jaromír Štětina, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Cristian Dan Preda.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Maria Grapini, Daniel Buda, Julie Ward, Cristian-Silviu Buşoi in Stanislav Polčák.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.1 zapisnika z dne 5.7.2018.


4.2. Somalija

predlogi resolucij B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 in B8-0334/2018 (2018/2784(RSP))

Charles Tannock, Bodil Valero, Juan Fernando López Aguilar, Dita Charanzová, Michaela Šojdrová in Lola Sánchez Caldentey so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Pavel Svoboda v imenu skupine (prvi del) PPE, Francisco Assis v imenu skupine (prvi del) S&D, Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine (prvi del) ECR, Javier Nart v imenu skupine (prvi del) ALDE, Ignazio Corrao v imenu skupine (prvi del) EFDD, Jacques Colombier v imenu skupine (prvi del) ENF, James Carver samostojni poslanec samostojna poslanka, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Julie Ward in Juan Fernando López Aguilar, Wajid Khan in Julie Ward.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, José Inácio Faria, Seán Kelly in Stanislav Polčák.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.2 zapisnika z dne 5.7.2018.


4.3. Burundi

predlogi resolucij B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 in B8-0339/2018 (2018/2785(RSP))

Mark Demesmaeker, Maria Arena, Ignazio Corrao, Louis Michel, Joachim Zeller in Marie-Christine Vergiat so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Tomáš Zdechovský v imenu skupine (prvi del) PPE, Soraya Post v imenu skupine (prvi del) S&D, Dita Charanzová v imenu skupine (prvi del) ALDE, Bodil Valero v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Margot Parker v imenu skupine (prvi del) EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine (prvi del) ENF, Seán Kelly, Neena Gill in Doru-Claudian Frunzulică.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.3 zapisnika z dne 5.7.2018.

(Seja je bila prekinjena ob 11.56 v pričakovanju časa glasovanja.)


PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

5. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.01.

°
° ° °

Predsednik je v imenu Parlamenta zaželel vse dobro Ellen Heineman, vodji oddelka v direktoratu za zakonodajne akte, ki odhaja v pokoj.


6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


6.1. Politična kriza v Moldaviji po razveljavitvi županskih volitev v Kišinjevu (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 in B8-0332/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0322/2018

(ki nadomešča B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0330/2018 in B8-0332/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Michał Boni, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés in Inese Vaidere v imenu skupine PPE;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska in Jana Žitňanská v imenu skupine ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou in Kostadinka Kuneva v imenu skupine GUE/NGL:

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé in Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2018)0303)

(Predlog resolucije B8-0329/2018 je brezpredmeten.)


6.2. Somalija (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 in B8-0334/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0323/2018

(ki nadomešča B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 in B8-0334/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés in Inese Vaidere v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska in Jana Žitňanská v imenu skupine ECR;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva in Stelios Kouloglou v imenu skupine GUE/NGL;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken in Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara in Fabio Massimo Castaldo.

Sprejeto (P8_TA(2018)0304)

Govori

Michaela Šojdrová je podala ustni predlog spremembe k odstavku 10, ki je bil upoštevan.


6.3. Burundi (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 in B8-0339/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0333/2018

(ki nadomešča B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 in B8-0339/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés in Inese Vaidere v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Maria Arena v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Notis Marias in Monica Macovei v imenu skupine ECR;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou in Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken in Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Rolandas Paksas in Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2018)0305)


6.4. Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec Axel Voss (A8-0245/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

ODLOČITEV O ZAČETKU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ

Zavrnjeno

Govori

Pred glasovanjem je v skladu s členom 69(c)(2)(2) Poslovnika govoril Axel Voss, ki je podprl odločitev,

João Ferreira o jezikovnem režimu (predsednik je pojasnil postopek),

Catherine Stihler v skladu s členom 69(c)(2)(2) Poslovnika, ki je bila proti začetku medinstitucionalnih pogajanj.


6.5. Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj Evropska državljanska pobuda ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski državljanski pobudi [COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec György Schöpflin (A8-0226/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

ODLOČITEV O ZAČETKU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ

Odobreno

Govori

Pred glasovanjem je v skladu s členom 69(c)(2)(2) Poslovnika govoril György Schöpflin, ki je podprl odločitev.


6.6. Začetek avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Hrvaškem * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Hrvaškem [06986/2018 - C8-0164/2018- 2018/0806(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK IZVEDBENEGA SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0306)


6.7. Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 515/2014, (EU) 2016/399 in (EU) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec Kinga Gál (A8-0322/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM in SKUPNA IZJAVA

Odobreno (P8_TA(2018)0307)


6.8. Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS): naloge Europola ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/794 za namene vzpostavitve evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec Kinga Gál (A8-0323/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0308)


6.9. Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in spremembi Uredbe (ES) št. 2012/2002, uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013, (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014, (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa št. 541/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Odbor za proračun - Odbor za proračunski nadzor. Soporočevalca: Ingeborg Gräßle in Richard Ashworth (A8-0211/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM, IZJAVE KOMISIJE in SKUPNA IZJAVA

Odobreno (P8_TA(2018)0309)


6.10. Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropski agenciji za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, o spremembi Uredbe (ES) št. 1987/2006 in Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1077/2011 [COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec Monica Macovei (A8-0404/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0310)

Govori

Monica Macovei (poročevalka), pred glasovanjem.


6.11. Proračun 2019 – mandat za trialog (glasovanje)

Poročilo o mandatu za trialog o predlogu proračuna za leto 2019 [2018/2024(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec Daniele Viotti (A8-0247/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0311)

Govori

Miguel Viegas o predlogu spremembe 26,

Daniele Viotti je vložil ustni predlog spremembe za uvedno novega odstavka po odstavku 1 ter ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 2. Ustna predloga spremembe sta bila upoštevana.


6.12. 73. zasedanje generalne skupščine OZN (glasovanje)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu o 73. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov [2018/2040(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec Eugen Freund (A8-0230/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

OSNUTEK PRIPOROČILA

Sprejeto (P8_TA(2018)0312)


6.13. Migracijska kriza in humanitarne razmere v Venezueli in na njenih mejah (glasovanje)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Migracijska kriza in humanitarne razmere v Venezueli in na njenih mejah (2018/2770(RSP))

Razprava je potekala dne 3. julija 2018 (točka 18 zapisnika z dne 3.7.2018).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 5. julija 2018 (točka 2 zapisnika z dne 5.7.2018).

predlogi resolucij B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 in B8-0321/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0315/2018

(ki nadomešča B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 in B8-0320/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec in Jaromír Štětina v imenu skupine PPE.

—   Elena Valenciano, Francisco Assis in Ramón Jáuregui Atondo v imenu skupine S&D.

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska in Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara in Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2018)0313)

(Predlogi resolucij B8-0318/2018 in B8-0321/2018 so brezpredmetni.)


6.14. Smernice za države članice, s katerimi bi preprečili kriminalizacijo humanitarne pomoči (glasovanje)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000065/2018), ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbora LIBE Komisiji: Smernice za države članice, s katerimi bi preprečili kriminalizacijo humanitarne pomoči (B8-0034/2018)

Razprava je potekala dne 3. julija 2018 (točka 23 zapisnika z dne 3.7.2018)

Predlog resolucije, ki ga je na podlagi vprašanja za ustni odgovor B8-0034/2018 v skladu s členom 128(5) Poslovnika vložil Claude Moraes v imenu odbora LIBE o smernicah za države članice, s katerimi bi preprečili kriminalizacijo humanitarne pomoči (2018/2769(RSP)) (B8-0314/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0314)


6.15. Ustreznost varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0305/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0315)


6.16. Škodljivi učinki zakona ZDA o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini na državljane EU (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0306/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0316)


6.17. Statut za podjetja socialnega in solidarnostnega gospodarstva (glasovanje)

Poročilo s priporočili Komisiji o statutu za podjetja socialnega in solidarnostnega gospodarstva [2016/2237(INL)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

(večina vseh poslancev Parlamenta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0317)


7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Ingeborg Gräßle in Richard Ashworth - A8-0211/2017
Jiří Pospíšil in Seán Kelly

Poročilo: Kinga Gál - A8-0323/2017
Monica Macovei

Poročilo: Daniele Viotti - A8-0247/2018
Monica Macovei, Momchil Nekov in Jasenko Selimovic

Poročilo: Eugen Freund - A8-0230/2018
Mirosław Piotrowski, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Momchil Nekov in Seán Kelly

Migracijska kriza in humanitarne razmere v Venezueli in na njenih mejah - RC-B8-0315/2018
Jiří Pospíšil in Mirosław Piotrowski

Smernice za države članice, s katerimi bi preprečili kriminalizacijo humanitarne pomoči - B8-0314/2018
Andrejs Mamikins

Ustreznost varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA - B8-0305/2018
Andrejs Mamikins

Škodljivi učinki zakona ZDA o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini na državljane EU - B8-0306/2018
Andrejs Mamikins in Alex Mayer.


8. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

(Seja je bila prekinjena ob 13.04.)


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

9. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.00.


10. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


11. Večje interpelacije (razprava)

Kršitev temeljnih človekovih pravic žensk v Pakistanu

Večja interpelacija za pisni odgovor z razpravo (G-000005/2018), ki so jo vložili Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler in Patricija Šulin Komisiji: Kršitev temeljnih človekovih pravic žensk v Pakistanu (B8-0035/2018)

Marijana Petir je predstavila vprašanje.

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Seán Kelly v imenu skupine (prvi del) PPE, Andrejs Mamikins v imenu skupine (prvi del) S&D, Urszula Krupa v imenu skupine (prvi del) ECR, Ivan Jakovčić v imenu skupine (prvi del) ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andrejs Mamikins, in André Elissen v imenu skupine (prvi del) ENF (predsednik je govornika pozval k redu).

Po postopku "catch the eye" je govoril Marek Jurek.

Govorila je Federica Mogherini.

Razprava se je zaključila.


12. Peticije

Naslednje peticije, vpisane v register na navedene datume v skladu s členom 215(9) in (10) Poslovnika, so bile posredovane pristojnemu odboru:

25. junija 2018

(*) ime vlagatelja zaupno

Touch Cheap (št. 0482/2018); Agnieszka Paszkowski (št. 0483/2018); (*) (št. 0484/2018); (*) (št. 0485/2018); Ruslana Frantšuk (št. 0486/2018); (*) (št. 0487/2018); Antonella Formica (št. 0488/2018); PJ Croad (št. 0489/2018); (*) (št. 0490/2018); (*) (št. 0491/2018); Francesco Orbitello (št. 0492/2018); Aurelio Rosini (št. 0493/2018); (*) (št. 0494/2018); Thomas Wakabe Mbugua (št. 0495/2018); (*) (št. 0496/2018); (*) (št. 0497/2018); Florian Bosse (št. 0498/2018); Mateusz Pilich (št. 0499/2018); (*) (št. 0500/2018); Marcus Davidsson (št. 0501/2018); (*) (št. 0502/2018); (*) (št. 0503/2018); Pedro del Cura Sánchez (št. 0504/2018); (*) (št. 0505/2018); (*) (št. 0506/2018); Ivelin Todorov (št. 0507/2018); José María Izeta Martiartu (št. 0508/2018); (*) (št. 0509/2018); Mary O'Leary (št. 0510/2018); (*) (št. 0511/2018); (*) (št. 0512/2018); Enrico Modesto Cerea (št. 0513/2018); Ivaylo Iliev (št. 0514/2018); (*) (št. 0515/2018); (*) (št. 0516/2018); Róbert Pikáli (št. 0517/2018); Sabrina Monforte (št. 0518/2018); Marco Ricci (št. 0519/2018); (*) (št. 0520/2018); (*) (št. 0521/2018); (*) (št. 0522/2018); (*) (št. 0523/2018); Chris Neville (št. 0524/2018); Donatella Mercatelli (št. 0525/2018); (*) (št. 0526/2018); Dimitar Vasilev (št. 0527/2018); (*) (št. 0528/2018).


13. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropske mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje (prenovitev) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

AFET, JURI (člen 104 Poslovnika)

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

ITRE, IMCO, TRAN

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vrednostnih papirjih, kritih z državnimi obveznicami (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.
Predsednik se bo skladu z določbami člena 282(5) Pogodbe neobvezno posvetoval z Evropsko centralno banko.

posredovano

pristojni odbor :

ECON

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.
Predsednik se bo skladu z določbami člena 282(5) Pogodbe neobvezno posvetoval z Evropsko centralno banko.

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

BUDG, ENVI, ITRE, IMCO

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razkrivanju informacij v zvezi s trajnostnimi naložbami in tveganji glede trajnosti ter o spremembi Direktive (EU) 2016/2341 (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.
Predsednik se bo skladu z določbami člena 282(5) Pogodbe neobvezno posvetoval z Evropsko centralno banko.

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

EMPL, ENVI, FEMM

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1011 glede referenčnih vrednosti za nizke emisije ogljika in referenčnih vrednosti za ugodno ogljično bilanco (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.
Predsednik se bo skladu z določbami člena 282(5) Pogodbe neobvezno posvetoval z Evropsko centralno banko.

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

ENVI, ITRE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), v zvezi s sodelovanjem z Evropskim javnim tožilstvom in učinkovitostjo preiskav urada OLAF (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Predsednik se bo v skladu s členom 287 Pogodbe o predlogu posvetoval z Računskim sodiščem.

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

JURI, LIBE

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o informatizaciji gibanja in nadzora trošarinskega blaga(prenovitev) (COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

BUDG, ITRE, JURI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada EU za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2019 (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter o popravku navedene uredbe glede virov za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ (COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

REGI

mnenje :

BUDG, EMPL, CULT

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropski agenciji za nadzor ribištva (kodificirano besedilo) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

JURI

- Predlog uredbe Sveta o vzpostavitvi namenskega finančnega programa za razgradnjo jedrskih objektov in ravnanje z radioaktivnimi odpadki ter razveljavitvi Direktive Sveta (Euratom) št. 1368/2013 (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

BUDG, ENVI

- Predlog uredbe Sveta o vzpostavitvi evropskega instrumenta za jedrsko varnost, ki dopolnjuje instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje, na podlagi Pogodbe Euratom (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

AFET, BUDG, ENVI

2) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Dominique Bilde in Philippe Loiseau. Predlog resolucije o dobrobiti krav molznic v Evropski uniji (B8-0272/2018)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije za pametno spletno deskanje mladostnikov (B8-0273/2018)

posredovano

pristojni odbor :

CULT

- Stefano Maullu. Predlog resolucije o izobraževanju otrok moldavijskih migrantov, ki so ostali v izvorni državi (B8-0300/2018)

posredovano

pristojni odbor :

AFET

- Ivan Jakovčić in Jozo Radoš. Predlog resolucije o napadih na novinarje in medijsko svobodo v državah kandidatkah in možnih kandidatkah za članstvo v EU ter državah vzhodnega partnerstva (B8-0301/2018)

posredovano

pristojni odbor :

AFET

- Dominique Martin. Predlog resolucije o sankcijah proti državam, ki izkoriščajo delo otrok (B8-0302/2018)

posredovano

pristojni odbor :

AFET

mnenje :

INTA

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zdravju in varnosti na delovnem mestu (B8-0303/2018)

posredovano

pristojni odbor :

EMPL


14. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 52 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 27. junija 2018)

odbor AFET

- Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (2018/2160(INI))

- Gradnja zmogljivosti EU za preprečevanje konfliktov in mediacijo (2018/2159(INI))

- Stanje političnih odnosov med EU in Rusijo (2018/2158(INI))

- Letno poročilo Sveta v skladu z operativno določbo 8 Kodeksa ravnanja Evropske unije glede izvoza orožja (2018/2157(INI))

- Vojaška mobilnost (2018/2156(INI))
(mnenje: TRAN)

- Smernice EU in mandat posebnega odposlanca EU za spodbujanje svobode veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU (2018/2155(INI))

- Vprašanje človekovih pravic v operacijah zasebnih vojaških in varnostnih službah v tretjih državah (2018/2154(INI))

odbor CONT

- Letno poročilo o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – Boj proti goljufijam (2018/2152(INI))

- Letno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi EIB (2018/2151(INI))
(mnenje: INTA)

odbor ECON

- Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke (2018/2161(INI))
(mnenje: INTA, BUDG (člen 54 Poslovnika))

odbor FEMM

- Vključevanje načela enakosti spolov v Evropskem parlamentu (2018/2162(INI))

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor AGRI

 • Stanje razprav o prihodnosti Evrope (2018/2094(INI))
  posredovano pristojnemu odboru: AFCO
  mnenje: CONT, AGRI, ECON (člen 54 Poslovnika)
 • odbora AGRI, TRAN

- Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
posredovano pristojnemu odboru: EMPL
mnenje: INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, AGRI, FEMM

- Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
posredovano pristojnemu odboru: REGI
mnenje: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, AGRI, PECH, LIBE, TRAN

odbora AGRI, ECON

- Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: ECON, ITRE, AGRI, PECH, JURI

odbor FEMM

- Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju (2018/2098(INI))
posredovano pristojnemu odboru: AFET
mnenje: FEMM

odbor DEVE

- Financiranje, upravljanje in spremljanje skupne kmetijske politike (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
posredovano pristojnemu odboru: AGRI
mnenje: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

odbori PECH; LIBE; JURI

- Evropski socialni sklad plus (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
posredovano pristojnemu odboru: EMPL
mnenje: BUDG, CONT, ITRE, REGI, PECH, CULT, LIBE, FEMM, ENVI (člen 54 Poslovnika), JURI

odbor CONT

- Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
posredovano pristojnemu odboru: IMCO
mnenje: BUDG, CONT

odbor JURI

- Vzpostavitev enotnega digitalnega portala za zagotavljanje informacij, postopkov, pomoči in storitev reševanja težav (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))
posredovano pristojnemu odboru: IMCO
mnenje: ITRE, LIBE, JURI (člen 39 Poslovnika)

odbor TRAN

- Vzpostavitev vesoljskega programa Unije in ustanovitev Agencije Evropske unije za vesoljski program (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))
posredovano pristojnemu odboru: ITRE
mnenje: AFET, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI

- Vzpostavitev programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
posredovano pristojnemu odboru: ITRE
mnenje: BUDG, ENVI, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, CULT (člen 54 Poslovnika)

odbori AGRI, ENVI, CONT, TRAN, REGI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
posredovano pristojnemu odboru: ITRE
mnenje: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI

odbora CONT, REGI, CULT

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa ter o določitvi pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
posredovano pristojnemu odboru: ITRE
mnenje: AFET, DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT

odbora PECH, CONT, DEVE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov, (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije in (EU) št. 229/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
posredovano pristojnemu odboru: AGRI
mnenje: BUDG, CONT, ENVI, REGI, PECH, DEVE

- Posebne določbe za cilj evropsko teritorialno sodelovanje (Interreg), ki ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj in zunanji instrumenti financiranja (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
posredovano pristojnemu odboru: REGI
mnenje: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT, AFET (člen 54 Poslovnika), DEVE (člen 54 Poslovnika)

odbor ENVI

- Mehanizem za reševanje pravnih in upravnih ovir v čezmejnem okviru (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
posredovano pristojnemu odboru: REGI
mnenje: ENVI, JURI

odbori PECH, CONT, LIBE

- Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad  (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
posredovano pristojnemu odboru: REGI
mnenje: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, LIBE

odbora ENVI, CONT

- Predlog uredbe Sveta o načinih in postopkih za dajanje lastnih sredstev iz naslovov skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb, sistema Evropske unije za trgovanje z emisijami in odpadne plastične embalaže, ki se ne reciklira, na razpolago ter ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG
mnenje: CONT, ENVI

odbora DEVE, FEMM

- Določitev pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)
posredovano pristojnemu odboru: AGRI
mnenje: ENVI (člen 54 Poslovnika), DEVE, INTA, BUDG, CONT, ITRE, REGI, FEMM

odbor TRAN

- Vzpostavitev programa za enotni trg, konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji, in evropsko statistiko (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)
posredovano pristojnemu odboru: IMCO
mnenje: ENVI (člen 54 Poslovnika), ITRE (člen 54 Poslovnika), ECON (člen 54 Poslovnika), AGRI (pridruženi odbori), TRAN, JURI, EMPL, BUDG

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 7. junija 2018)

odbor AGRI

- Nepoštene trgovinske prakse v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
(mnenje: ENVI, IMCO (člen 54 Poslovnika))

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 27. junija 2018)

odbor ECON

- Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke (2018/2161(INI))
(mnenje: INTA, BUDG (člen 54 Poslovnika))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 5. julija 2018)

odbora AFET, DEVE

 • Vzpostavitev instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
  (mnenje: INTA, BUDG (člen 54 Poslovnika) ENVI, CULT, LIBE, FEMM)odbor AGRI

- Določitev pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
(mnenje: INTA, BUDG, CONT, ENVI (člen 54 Poslovnika) ITRE, REGI)

odbora BUDG, ECON

 • Vzpostavitev programa InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
  (mnenje: EMPL, ENVI, ITRE (člen 54 Poslovnika)TRAN (člen 54 Poslovnika) REGI, PECH, CULT)
 • odbora BUDG, CONT

- Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
(mnenje: REGI, LIBE (člen 54 Poslovnika) AFCO)

odbor CULT

- Vzpostavitev programa evropske solidarnostne enote (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD))
(mnenje: DEVE (člen 54 Poslovnika)BUDG, EMPL (člen 54 Poslovnika) ENVI, REGI)

odbor EMPL

- Evropski socialni sklad plus (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
(mnenje: BUDG, CONT, ENVI (člen 54 Poslovnika)ITRE, REGI, PECH, CULT, LIBE, FEMM, JURI)

odbor IMCO

- Vzpostavitev programa za enotni trg, konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji, in evropsko statistiko (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
(mnenje: BUDG, ECON (člen 54 Poslovnika) EMPL, ENVI (člen 54 Poslovnika) ITRE (člen 54 Poslovnika) AGRI (člen 54 Poslovnika) JURI)

odbor ITRE

- Vzpostavitev programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
(mnenje: BUDG, ENVI, IMCO, TRAN, CULT (člen 54 Poslovnika) JURI, LIBE)

- Ustanovitev Evropskega obrambnega sklada (COM(2018)0476 - 2018/0254(COD))
(mnenje: AFET (člen 54 Poslovnika), BUDG, IMCO)

odbor LIBE

- Vzpostavitev programa za pravice in vrednote (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
(mnenje: BUDG, EMPL, ENVI, CULT (člen 54 Poslovnika) JURI, AFCO, FEMM (člen 54 Poslovnika) PETI)

odbor REGI

- Posebne določbe za cilj evropsko teritorialno sodelovanje (Interreg), ki ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj in zunanji instrumenti financiranja (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
(mnenje: AFET (člen 54 Poslovnika) DEVE (člen 54 Poslovnika) BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT)

Sklep o uporabi postopka s skupnimi sejami odborov (člen 55 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 29. maja 2018)

- Vzpostavitev instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
odbori: AFET, DEVE (člen 55 Poslovnika)
(mnenje: INTA, BUDG (člen 54 Poslovnika), ENVI, CULT, LIBE, FEMM)

- Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
odbori: BUDG, CONT (člen 55 Poslovnika)
(mnenje: REGI, LIBE (člen 54 Poslovnika), AFCO)

- Vzpostavitev programa InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
odbori: BUDG, ECON (člen 55 Poslovnika)
(mnenje: EMPL, ENVI, ITRE (člen 54 Poslovnika), TRAN (člen 54 Poslovnika), REGI, PECH, CULT)

- Vzpostavitev programa za podporo reformam (COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
odbori: BUDG, ECON (člen 55 Poslovnika)
(mnenje: EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE)

- Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD))
odbori: ITRE, TRAN (člen 55 Poslovnika)
(mnenje: AFET, BUDG, ENVI, REGI)

- Program "Pravosodje" (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD))
odbori: JURI, LIBE (člen 55 Poslovnika)
(mnenje: BUDG, CONT, FEMM)

- Vzpostavitev Evropske stabilizacijske funkcije za naložbe (COM(2018)0387 - 2018/0212(COD))
odbora: ECON, BUDG
(mnenje: EMPL)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 81(4) Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 27. junija 2018)

odbor AFET

- Poročilo o poročilu Komisije o Turčiji za leto 2018 (SWD(2018)0153 - 2018/2150(INI))

- Poročilo o poročilu Komisije o Kosovu za leto 2018 (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI))

- Poročilo o poročilu Komisije o Bosni in Hercegovini za leto 2018 (SWD(2018)0155 - 2018/2148(INI))

- Poročilo o poročilu Komisije o Albaniji za leto 2018 (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI))

- Poročilo o poročilu Komisije o Srbiji za leto 2018 (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI))

- Poročilo o poročilu Komisije o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2018 (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI))

- Poročilo o poročilu Komisije o Črni gori za leto 2018 (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI))

Vmesna poročila (člen 99(5) Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 12. junija 2018)

odbor BUDG

1. - Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021-2027 - stališče Parlamenta v luči dogovora (2018/0166R(APP) - 2018/0166(APP))
(mnenje: ENVI, AGRI, REGI)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 29. maja 2018)

odbora BUDG, ECON

- Ustanovitev Evropskega denarnega sklada (2017/0333R(APP) - 2017/0333(APP))
(mnenje: CONT)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 197 Poslovnikat)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 27. junija 2018)

Posebni odbor za postopek Unije za registracijo pesticidov

- Poročilo o postopku Unije za registracijo pesticidov (2018/2153(INI))


15. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 10. septembra 2018 do 13. septembra 2018.


16. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(3) Poslovnika se bo zapisnik te seje predložil v sprejetje Parlamentu na začetku prihodnje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


17. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 15.34.


18. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Albiol Guzmán, Atkinson, Castaldo, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Maydell, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Zadnja posodobitev: 21. november 2018Pravno obvestilo