Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 10. září 2018 - ŠtrasburkKonečné znění

7. Členství ve výborech a v delegacích

Le Président obdržel od skupin Verts/ALE, PPE, ALDE a GUE/NGL následující žádosti o jmenování:

výbor ECON: Daniel Caspary

výbor ITRE: Igor Gräzin

výbor INTA: Christophe Hansen

zvláštní výbor pro boj proti terorismu: Eva Joly, kterou je nahrazen Romeo Franz

delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie: Dimitrios Papadimoulis, kterým je nahrazen Kostas Chrysogonos

delegace v Parlamentním výboru EU-Cariforum: Christophe Hansen.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.

Poslední aktualizace: 29. listopadu 2018Právní upozornění