Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 10 september 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

7. Samenstelling commissies en delegaties

Le Président heeft van de Verts/ALE, PPE, ALDE-Fractie en de GUE/NGL-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie ECON: Daniel Caspary

Commissie ITRE: Igor Gräzin

Commissie INTA: Christophe Hansen

Bijzondere Commissie terrorisme: Eva Joly in plaats van Romeo Franz

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië: Dimitrios Papadimoulis in plaats van Kostas Chrysogonos

Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU: Christophe Hansen.

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Laatst bijgewerkt op: 24 juni 2019Juridische mededeling