Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 10 września 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

7. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup Verts/ALE, PPE, ALDE i GUE/NGL następujące wnioski o nominację:

komisja ECON: Daniel Caspary

komisja ITRE: Igor Gräzin

komisja INTA: Christophe Hansen

Komisja Specjalna ds. Terroryzmu: Eva Joly zamiast Romea Franza

Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Była Jugosłowiańska Republika Macedonii: Dimitrios Papadimoulis zamiast Kostasa Chrysogonosa

Delegacja do Komisji Parlamentarnej CARIFORUM-UE: Christophe Hansen.

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu nikt nie zgłosi sprzeciwu.

Ostatnia aktualizacja: 5 czerwca 2019Informacja prawna