Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 10 septembrie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă

7. Componența comisiilor și delegațiilor

Le Président a primit din partea Grupului Verts/ALE, PPE, ALDE și a Grupului GUE/NGL următoarele cereri de numire:

ECON: Daniel Caspary

ITRE: Igor Gräzin

INTA: Christophe Hansen

Comisia specială pentru combaterea terorismului: Eva Joly care îl înlocuiește pe Romeo Franz

Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Fosta Republică Iugoslavă Macedonia: Dimitrios Papadimoulis care îl înlocuiește pe Kostas Chrysogonos

Delegația la Comisia parlamentară CARIFORUM-UE: Christophe Hansen.

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.

Ultima actualizare: 29 noiembrie 2018Notă juridică