Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 10. septembra 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

7. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín Verts/ALE, PPE, ALDE a GUE/NGL tieto žiadosti o menovania:

výbor ECON: Daniel Caspary

výbor ITRE: Igor Gräzin

výbor INTA: Christophe Hansen

Osobitný výbor pre terorizmus: Eva Joly namiesto Romea Franza

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Macedónsko: Dimitrios Papadimoulis namiesto Kostasa Chrysogonosa

Delegácia pri Parlamentnom výbore CARIFORUM – ES: Christophe Hansen.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.

Posledná úprava: 29. novembra 2018Právne oznámenie