Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 10 september 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

7. Utskottens och delegationernas sammansättning

Le Président hade mottagit begäranden från grupperna Verts/ALE, PPE, ALDE och GUE/NGL om att följande utnämningar skulle godkännas:

ECON-utskottet: Daniel Caspary

ITRE-utskottet: Igor Gräzin

INTA-utskottet: Christophe Hansen

särskilda utskottet för terrorismfrågor: Eva Joly i stället för Romeo Franz

Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-f.d. jugoslaviska republiken Makedonien: Dimitrios Papadimoulis i stället för Kostas Chrysogonos

Delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum-EU: Christophe Hansen.

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.

Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande