Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 10 september 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

9. Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att INTA-utskottet inkommit med en begäran, i enlighet med artikel 137.2 i arbetsordningen, om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för att erhålla ett yttrande om de inhemska rådgivande gruppernas arbete.

Denna begäran om samråd skulle anses godkänd om inte en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet inom 24 timmar efter tillkännagivandet begärde att den skulle gå till omröstning.

Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande