Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. szeptember 10., Hétfő - StrasbourgVégleges kiadás

10. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)

A LIBE Bizottság az alábbi helyesbítést nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott egyik szöveghez:

- Helyesbítés P8_TA(2017)0411(COR01) a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 327., 2017.12.9., 20. o.) (az Európai Parlament által 2017. október 25-én a fent említett rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott álláspont P8_TA(2017)0411) - (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD) - LIBE bizottság)

Az eljárási szabályzat 231. cikkének 4. bekezdésével összhangban a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésétől számított huszonnégy órán belül sem valamelyik képviselőcsoport, sem legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátására.

A helyesbítés a jelenlegi ülésszak időtartama alatt az Europarl oldalon érhető el.

Utolsó frissítés: 2018. november 29.Jogi nyilatkozat