Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

10. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

LIBE komitetas perdavė šį Europos Parlamento priimto teksto klaidų ištaisymą:

- Klaidų ištaisymas P8_TA(2017)0411(COR01) dėl 2017 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (ES) Nr. 1077/2011 (OL L 327, 2017 12 9, p. 20) (Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. spalio 25 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą P8_TA(2017)0411) (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD) - LIBE komitetas)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį šis klaidų ištaisymas laikomas patvirtintu, jeigu per dvidešimt keturias valandas kuri nors frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius nepaprašo dėl jo balsuoti.

Su klaidų ištaisymu šios sesijos laikotarpiu galima susipažinti interneto svetainėje Europarl.

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 29 d.Teisinis pranešimas